Lehdistötiedote

Fortum valittaa Ruotsin veroviranomaisen vuotta 2009 koskevasta lisäveropäätöksestä

04 tammikuu 2012, 08:00

LEHDISTÖTIEDOTE 4.1.2012


Fortum on saanut Ruotsin veroviranomaisilta runsaan 400 miljoonan kruunun (noin 40 milj. euroa) jälkiveropäätöksen vuodelle 2009 jo maksetun 1,9 miljardin kruunun (180 milj. euroa) lisäksi. Jälkivero liittyy pääosin Fortumin yhtiörakenteen muutoksiin vuosina 2004 - 2005. Fortum pitää vaatimusta perusteettomana ja valittaa verottajan päätöksestä.

Ruotsin veroviranomaisten mukaan Fortumin tulee maksaa lisää tuloveroa vuodelta 2009 vuonna 2005 toteutetun rakennejärjestelyn yhteydessä uudelleen kohdistetuista lainoista. Vaatimus perustuu verotusta koskevien säädösten muutokseen vuodesta 2009 alkaen. Tällä perusteella Ruotsin veroviranomaiset ovat arvioineet uudelleen vuonna 2005 toteutetun Fortumin lainojen uudelleenjaon liiketoimintaperusteet. Ruotsin veroviranomaiset eivät ole kyseenalaistaneet Ruotsin tytäryhtiöiden maksamien lainojen korkotasoa.

Fortum muutti yhtiörakennettaan merkittävästi Ruotsissa ja Suomessa vuosina 2004 - 2005 Neste Oilin pörssilistauksen ja sen osakkeiden myynnin yhteydessä. Verotuksen näkökulmasta transaktiot olivat täysin neutraaleja. Vuonna 2009 Fortum on maksanut tuloveroja ja muita veroja Ruotsiin 3,2 miljardia kruunua (299 milj. euroa).

"Haluamme palvella asiakkaitamme sekä luoda kestävää ja pitkäaikaista liiketoimintaa myös Ruotsissa, missä Fortum on suurimpia yhteisöveron maksajia. Tarkastelemme teollisiin investointeihimme ja rahoitukseemme liittyviä kysymyksiä pitkällä aikavälillä sekä toimimme lakien ja määräysten mukaisesti", sanoo talousjohtaja Juha Laaksonen Fortumista.

Kansainvälisenä ja pääomaintensiivisenä yrityksenä Fortumin on hoidettava rahoituksensa koko liiketoiminnan ja konsernin tarpeiden näkökulmasta. Tasapainoinen pääomarakenne on olennainen liiketoimintaa tukeva tekijä, samoin kuin lakien ja säädösten noudattaminen kaikissa Fortumin toimintamaissa.

Vuosina 2006 - 2009 Fortum maksoi Ruotsiin tuloveroja yli 6,3 miljardia kruunua (649 milj. euroa). Vuonna 2010 Fortum kuului Ruotsin suurimpien yhteisöveron maksajien joukkoon. Suomessa Fortum maksoi yhteisöveroa 183 miljoonaa euroa vuonna 2010 ja oli maan suurin yhteisöveron maksaja.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Juha Laaksonen, talousjohtaja, Fortum Oyj, puh. 010 452 4519


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren
alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät
Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin
liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8
miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

www.fortum.com