Lehdistötiedote

Turun seudun energiantuotanto siirtyy Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:lle 1.1.2012 alkaen

28 joulukuu 2011, 13:10

LEHDISTÖTIEDOTE 28.12.2011

Turun seudun energiantuotannon keskittämistä koskeva sopimus allekirjoitettiin tänään 28.12. Turussa. Sopimus astuu voimaan 1.1.2012. Sopimuksen mukaan Turun seudun energiantuotanto keskitetään Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:lle (TSME), jonka osakkaita ovat Fortum (49,5 %), Turku Energia (39,5 %), Raision kaupunki (5 %) sekä Naantalin ja Kaarinan kaupungit (3 % kumpikin).

Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:n hallintaan siirretään Fortumin Naantalin voimalaitos, Turku Energian Orikedon biolämpölaitos, Orikedon jätteenpolttolaitos ja Kakolan lämpöpumppulaitos. TSME myy tuottamansa kaukolämmön Turku Energialle, höyryn Fortumille ja sähkön osakkailleen. Turun seudun kaukolämmön jakelu ja myynti siirtyy kokonaisuudessaan Turku Energialle. Yhdistämällä perustuotantolaitokset yhden yhtiön alle tehostetaan seudullista energiantuotantoa.

"Tämä ratkaisu mahdollistaa Turun seudun energiantuotannon pitkäjänteisen kehittämisen yhteistyössä nykyisten asiakkaidemme kanssa. Tuotannon kokonaisvaltainen kehittäminen vähäpäästöisemmäksi ja energiatehokas CHP-tuotanto luovat edellytykset menestyksekkäälle yhteistyölle alueen energiatuotannon uudistamiseksi", sanoo Fortumin Heat-divisioonan Suomen maajohtaja Jouni Haikarainen.

TSME jatkaa myös uuden perustuotantoratkaisun valmistelua. Vaihtoehtoina on rakentaa Naantaliin biopolttoaineiden kaasutuslaitos tai kokonaan uusi 450 megawatin monipolttoainevoimalaitos tai vastaavan tehoinen maakaasuvoimalaitos. Tavoitteena on lisätä merkittävästi biopolttoaineiden käyttöä Turun alueella, mikä vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on jo valmistunut. Kivihiilen käyttöä korvaavan uuden kapasiteetin rakentamisesta on tarkoitus päättää vuoden 2012 aikana.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jouni Haikarainen, johtaja, Fortum, Heat-divisioona, Suomi, puh. 040 709 5690


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren
alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät
Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin
liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8
miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi