Lehdistötiedote

Fortum toteuttaa uudistuvan Tapiolan keskustan kiinteistöihin edistykselliset lämmitys- ja jäähdytysratkaisut

01 joulukuu 2011, 10:02

LEHDISTÖTIEDOTE 1.12.2011

Tapiolan keskusta Espoossa uudistetaan lähivuosina. Modernisoinnin yhteydessä Fortum toteuttaa alueen kiinteistöihin edistykselliset lämmitys- ja jäähdytysratkaisut kaukokylmän ja lämpöenergian kierrätyksen avulla. Kiinteistö-Tapiolan kanssa solmittu sopimus kattaa kaikki uudistuvan Tapiolan keskuksen merkittävimmät rakennukset.

Kaukokylmä on osa järjestelyä, jolla uudistuvaa Tapiolan keskustaa ja alueen infrastruktuuria kehitetään ympäristömyönteisempään suuntaan. Tapiolan keskuksen alueen kaukokylmäverkostossa kiertänyt, lämmennyt vesi siirretään kaukokylmäputkia pitkin jäähdytyskeskukseen, josta se siirretään Espoon kaukolämpöverkkoon ja edelleen rakennuksien ja käyttöveden lämmittämiseen. Fortumin Tapiolan alueen kaukokylmäjärjestelmän jäähdytyskeskuksessa yli 90 prosenttia lämpöenergiasta hyödynnetään ympäri vuoden. Energiaa säästyy merkittävästi verrattuna siihen, että jäähdytys toteutettaisiin kiinteistökohtaisesti.

”Lämmön kierrätys vähentää fossiilisella polttoaineella tuotettua lämpöä vuosittain noin 10 000 megawattituntia. Ratkaisun päästövähennys vastaa päästöä, joka syntyy ajettaessa henkilöautolla noin 20 miljoonaa ajokilometriä", Fortumin Heat-divisioonan kehitysjohtaja Niko Wirgentius toteaa.

Energiaratkaisujen vaikutukset alueen energiatehokkuuteen ja päästöjen vähenemiseen ovat huomattavia, sillä uudistuvan keskuksen rakennuksien lämmitys- ja jäähdytysenergian kulutus ei kasva, vaikka rakennustilavuus kaksinkertaistuu. Tapiolan modernisoinnin ansiosta alueen lämmitys- ja jäähdytysenergian ominaiskulutus pienenee alle puoleen nykyisestä. Vuosittainen kierrätettävä hyötylämmön määrä vastaa koko alueen vuosittaista lämmitysenergian tarvetta.

Kaukokylmän käyttö tuo joustavuutta myös rakentamiseen ja tilankäyttöön, kun jäähdytyskoneille ei tarvitse varata tiloja. "Kiinteistöissä päästään eroon jäähdytyskoneissa käytettävistä, ympäristölle haitallisista HCFC-yhdisteistä. Myöskään jäähdytyskoneiden äänet ja tärinä eivät enää häiritse ympäristöä. Kaikki tämä lisää Tapiolan keskustan viihtyvyyttä ajanvietto- ja asuinpaikkana ja tukee huoliteltua kaupunkikuvaa”, Kiinteistö-Tapiolan kiinteistörahastojohtaja Kim Särs toteaa.

Fortumilla on vankka kokemus kaukokylmästä, sillä yhtiö on mukana kehittämässä yhtä maailman suurimmista kaukokylmäratkaisuista Tukholmassa.


Fortum Heat-divisioona  
Viestintä

Lisätietoja:
Niko Wirgentius, kehitysjohtaja, Fortum Heat-divisioona, puh. 050 330 0043.
Kim Särs, kiinteistörahastojohtaja, Kiinteistö-Tapiola Oy, puh 040 501 9981.


Fortum
 

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.
Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi
 

Kiinteistö-Tapiola

Kiinteistö-Tapiola Oy on täysin Tapiola-ryhmän omistama kiinteistösijoitus- ja kiinteistöjohtamispalveluja tuottava yritys. Yhtiön hallinnoiman kiinteistökannan arvo vuoden 2011 lopussa on noin 2,7 miljardia euroa. Kiinteistö-Tapiola Oy:n hallinnoima kiinteistökanta sisältää toimisto-, liike-, logistiikka-, hotelli- ja asuinkiinteistöjä. Vuokrattava pinta-ala on yhteensä noin 1,2 miljoonaa m², tästä suurimman osan muodostavat toimisto- ja liikekiinteistöt.

Kiinteistö-Tapiola on Tapiolan keskustan alueen merkittävin kiinteistönomistaja hallinnoimansa kiinteistörahaston kautta. Tapiola KR III Ky on kommandiittiyhtiömuotoinen kiinteistösijoitusrahasto, jonka tavoitteellinen koko on yli 500 miljoonaa euroa.

www.kiinteisto-tapiola.fi