Lehdistötiedote

Fortum on siirtymässä aurinkotalouden tutkimuksesta kaupallisen liiketoiminnan kehittämiseen

08 joulukuu 2011, 11:00

LEHDISTÖTIEDOTE 8.12.2011

"Fortum on jo pitkään kehittänyt aurinkotalouteen kuuluvia energiaratkaisuja, kuten älykkäitä sähköverkkoja, sähköntuotannon energiatehokkuutta, uusia asumisen ja liikenteen ratkaisuja sekä aaltoenergian edellyttämää osaamista. Aurinkotalouden osalta olemme yhä selkeämmin siirtymässä tutkimus- ja kehitysvaiheesta ratkaisujen kaupallistamiseen", sanoi Fortumin yhteiskuntasuhteiden ja kestävän kehityksen johtaja Anne Brunila tänään torstaina 8.12.2011 TEKESin aurinkotalousseminaarissa Helsingissä.

Auringosta peräisin olevaa energiaa hyödynnetään joko suoraan aurinkosähkönä ja -lämpönä tai välillisesti vesi-, aalto-, tuuli- ja bioenergiana sekä maalämpönä. Aurinkoenergiateknologiat kehittyvät ripeästi ja aurinkoenergian käyttö on aurinkoisissa maissa jo nyt kustannustehokasta pienen kokoluokan ratkaisuissa. Fortumissa on käynnissä useita aurinkosähkön demonstraatio- ja tutkimushankkeita aurinkoenergian valtavan potentiaalin hyödyntämiseksi.

"Myös suorassa aurinkoenergiassa Fortum on siirtymässä puhtaasta tutkimusvaiheesta oikean liiketoiminnan pohjustamiseen. Ehtymättömällä, uusiutuvalla ja päästöttömällä auringon energialla on merkittävä rooli sähkön ja lämmön tuotannossa jatkossa. Siksi olemme lähteneet jo aikaisessa vaiheessa kehittämään siitä liiketoimintaa. Aurinkoenergiaan liittyvien teknologioiden osalta oppimiskäyrä on ollut jyrkkä viime vuosina, lisäksi tällä saralla on lupa odottaa teknologisia läpimurtoja", sanoi Brunila.   

"Energiaa on sekä tuotettava että kulutettava älykkäästi. Uusiutuvan energian osuuden kasvu lisää tarvetta sähkön pitkäaikaiseen varastointiin ja lisääntyvään säätökapasiteettiin, mihin vesivoima osana aurinkotaloutta tarjoaa erittäin hyvät mahdollisuudet. Energiantuottajat ja -kuluttajat tarvitsevat myös älykkäitä sähköverkkoja, eli esimerkiksi teknologioita sähkön kaksisuuntaiseen siirtoon verkosta kuluttajalle ja kuluttajalta takaisin verkkoon."

"Sähkön kuluttajasta tulee myös enenevässä määrin sähköntuottaja. Kun kuluttaja säätää omaa sähkönkäyttöään kalleimmista kulutushuipuista edullisempaan ajankohtaan, kallista varavoimaa tarvitaan vähemmän. Älykkäiden verkkojen ansiosta kuluttaja voi jatkossa myydä ylijäämäsähkönsä takaisin verkkoon. On myös löydettävä teknologiat, joilla hajautetun energiantuotantoyksiköiden pienet purot yhdistetään suuren mittakaavan sähkövirroiksi."

"Fossiilisista polttoaineista siirtymistä aurinkotalouteen perustuvaan energiajärjestelmään vauhdittavat tunnetut syyt: Kun globaali energian tarve ja erityisesti sähkön kulutus kasvaa nopeasti, ilmastonmuutoksen hillitsemisestä tulee yhä polttavampi kysymys. Väestönkasvu kiristää kilpailua rajallisista luonnonvaroista, minkä vuoksi rajallisia resursseja ja energiajärjestelmiä on tehostettava nykyisestä", sanoi Brunila.

Lisätietoja:
Anne Brunila, johtaja, yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys, Fortum Oyj,
puh. 010 45 20970     

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi