Lehdistötiedote

Fortum käynnistää toiminnan Ranskassa ja nimittää Philippe Stohrin Ranskan maajohtajaksi

12 joulukuu 2011, 10:00

LEHDISTÖTIEDOTE 12.12.2011

Fortum on nimittänyt Philippe Stohrin Fortum France SNC:n maajohtajaksi kehittämään toimintaa Ranskassa. Aiemmin Stohr työskenteli Dalkian strategia- ja kehitysjohtajana Saksassa.  

Maaorganisaation perustaminen Ranskaan on merkittävä askel kohti Fortumin pitkän aikavälin tavoitetta osallistua uusiutuvan energian kehittämiseen maassa. Fortum France SNC osallistuu Ranskan tulevaan vesivoimakonsessioiden tarjouskilpailuun sekä aaltoenergian kehittämiseen ranskalaisen meriteollisuusyrityksen DCNS:n kanssa hiljattain allekirjoitetun aiesopimuksen mukaisesti.
 
Fortum ilmoitti vuoden 2010 lopussa osallistumisestaan Ranskan vesivoimakonsessioiden tarjouskilpailuun, joka tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa vesivoiman osuutta Euroopan sähkömarkkinoiden ytimessä. Fortum omistaa ja käyttää Pohjoismaissa jo nyt noin 260 vesivoimalaitosta, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 4 700 megawattia. Vuonna 2010 lähes 90 % Fortumin Euroopan sähköntuotannosta oli hiilidioksidipäästötöntä ja yli 40 % sähköntuotannosta perustui uusiutuviin energialähteisiin.  

"Tutkimme mahdollisuuksia käyttää kokemustamme ja osaamistamme uusiutuvan energian tuotannon kasvattamiseen ja paikallisen yhteistyön kehittämiseen Ranskassa”, kommentoi Fortumin Power-divisioonan johtaja Matti Ruotsala uutta Ranskan maaorganisaatiota ja Philippe Stohrin nimitystä. ”Fortumin tavoitteena on olla merkittävä toimija seuraavan sukupolven uusiutuvan energian tuottajana ja Fortum Francen tehtävänä on kehittää sähköliiketoimintaa Ranskassa pitkällä aikavälillä.”

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Matti Ruotsala, Power-divisioonan johtaja, Fortum, puh. +358 40 048 7052
Philippe Stohr, aluejohtaja, Fortum France, puh. +33 17 092 3701
 

 

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi