Lehdistötiedote

Fortum ja Seabased AB käynnistävät aaltovoimapuiston rakentamisen Ruotsissa

09 joulukuu 2011, 13:59

LEHDISTÖTIEDOTE 9.12.2011


Fortum ja Seabased AB ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen yhteisen aaltovoimapuiston rakentamisesta Ruotsin Sotenäsiin. Valmistuttuaan aaltovoimapuistosta tulee lajissaan maailman suurin täysimittainen demonstraatiohanke. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 25 miljoonaa euroa, josta Fortumin osuus on noin puolet.

Vuoden 2012 alkupuolella Seabased käynnistää poijujen, generaattoreiden, kytkinlaitosten ja muuntajien sarjatuotannon Lysekilin kuntaan Ruotsiin perustettavassa tehtaassa.

Tavoitteena on asentaa mereen ensimmäiset 42 aaltovoimapoijua laitteineen syksyn ja talven 2012 aikana. Seuraavan vaiheen asennukset on suunniteltu toteutettavan noin vuoden tutkimusvaiheen jälkeen. Valmistuttuaan aaltovoimapuisto koostuu puolen neliökilometrin alueelle asennettavista 420 poijusta, joiden yhteisteho on noin 10 megawattia. Laitoksen on määrä valmistua vuonna 2014 - 2015.

"Aaltovoima tarjoaa maailmanlaajuisesti merkittäviä mahdollisuuksia seuraavan sukupolven energiantuotantoon. Fortum on lähtenyt jo varhaisessa vaiheessa kehittämään alan teknologiaa kaupalliseen käyttöön. Odotamme paljon Ruotsin demonstraatiohankkeelta", sanoo Fortumin uusiutuvasta energiasta vastaava johtaja Risto Andsten.

Aaltovoimapuiston tekniikka perustuu Uppsalan yliopiston aaltovoimatutkimukseen, johon Fortum on osallistunut vuodesta 2007 alkaen. Hanke on saanut päätöksen investointituesta Ruotsin energiaviranomaisilta.

Fortum on mukana myös suomalaisessa Waveroller-kehityshankkeessa, jossa muunnetaan aaltojen energiaa sähköksi lähellä rantaa. Hankkeen tavoitteena on vuoden 2012 aikana rakentaa Portugalin Penichessä 300 kW:n demonstraatiolaitos, joka tuottaa sähköä sähköverkkoon. Fortum ja ranskalainen meriteollisuusalan suuryritys DCNS kehittävät aaltovoimaa Ranskassa. Yhtiöt ovat käynnistämässä aaltovoiman koehanketta koskevan esiselvityksen.

Aaltovoimahankkeet ovat osa aurinkotalouteen perustuvia energiaratkaisuja. Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää sekä tarjota kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan luonnonvarojen käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Sebastian Johansen, tuuli- ja aaltovoimapäällikkö, Fortum,
puh. +358 40 354 3683 (suomeksi ja ruotsiksi)

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi