Lehdistötiedote

Fortumin Kuusamon voimalaitokselle energiatehokkuutta kasvattava savukaasujen lauhdutinlaitos

25 marraskuu 2011, 13:17

Fortum ja Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta vihkivät tänään käyttöön uuden, osapuolten yhteisesti rahoittaman savukaasujen lauhdutinlaitoksen Kuusamon sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksella. Laitos on parhaillaan koekäytössä.

Savukaasujen lauhdutus on teknologia, jolla kiinteän polttoaineen kokonaishyötysuhdetta ja energiatehokkuutta voidaan nostaa entisestään laitoksilla. Lämpökattilan tuottamat savukaasut jäähdytetään lämpötilaan, jossa savukaasun sisältämä vesihöyry lauhtuu vedeksi, ja lauhtumislämpö voidaan hyödyntää kaukolämpönä.

Uusi savukaasujen lauhdutinlaitos kasvattaa Kuusamon voimalaitoksen lämpökapasiteettia noin 5 megawatilla sekä vähentää turpeen poltossa syntyviä rikkipäästöjä merkittävästi ja pienentää laitoksen nykyiselläänkin hyvin alhaisia hiukkas- ja raskasmetallipäästöjä.

Fortum Heat-divisioona                                                         
Viestintä                                                                      

Lisätietoja:
Jussi Tervaskanto, voimalaitospäällikkö, Fortum Heat-divisioona, puh. 050 454 2202
Keijo Pesonen, toimitusjohtaja, Kuusamon Energia- ja vesiosuuskunta puh. 0400 582 162Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi