Lehdistötiedote

Fortum kasvattaa sähkönjakelun kapasiteettia Hyvinkään keskustassa

15 marraskuu 2011, 09:46

LEHDISTÖTIEDOTE 15.11.2011

"Keskustan suuret rakennushankkeet kasvattavat alueen sähkönkäyttöä merkittävästi. Uusi sähköverkko parantaa sähkön laatua ja luotettavuutta alueella ja palvelee näin koko ydinkeskustaa vähittäiskaupasta kotitalouksiin", verkostosuunnittelija Antero Romppala Fortumista kuvaa.

Uudistukset on suunniteltu yhteistyössä lukuisien eri toimijoiden kanssa paikallisesta kauppakeskuksesta urakoitsijoihin ja Hyvinkään kaupunkiin.

Tavoitteena minimoida häiriöt
 
Yhteensä sähköverkkoa uusitaan noin miljoonan euron arvosta. Sähköverkon parannustöissä uusitaan maakaapeleita ja sähköverkon laitteistoa sekä lisätään kaksi uutta vaihtoehtoista sähkönjakelun reittiä. Näin sähkön jakeluhäiriötilanteessa mahdolliset vikapaikat voidaan kiertää ja minimoida haitat alueen elinkeinoelämälle ja asukkaille.

Uusien sähkönsyöttösuuntien solmupisteisiin asennetaan kauko-ohjattavia muuntamoita. Niiden avulla sähköverkon kytkentätilannetta voidaan muuttaa sähkövian sattuessa nopeasti ja lyhentää näin tehokkaasti mahdollisia Hyvinkään ydinkeskustaa koskevia sähköhäiriöitä. Samassa yhteydessä alueelle rakennetaan uusia jakelumuuntamoita, osa vanhoista kiinteistömuuntamoista peruskorjataan ja loput muutetaan puistomuuntamoiksi.

"Sähkötyöt on pyritty suunnittelemaan siten, että niistä olisi alueen asukkaille ja elinkeinoelämälle mahdollisimman vähän haittaa. Toistaiseksi rakentaminen on edennyt aikataulussa ja sähkönjakelun keskeytyksiltä on vältytty", projektivalvoja Petri Leimulahti Fortumista selvittää.

Käynnissä olevien sähköverkon parannustöiden on määrä valmistua vuoden 2012 loppuun mennessä.

Fortum Electricity Solutions and Distribution -divisioona
Viestintä

Lisätietoja:
Petri Leimulahti, projektivalvoja, Fortum, puh. 050 455 7765
Karoliina Lehmusvirta, viestintäpäällikkö, Fortum, puh. 040 5813 710

 

Fortum


Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.


Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi