Lehdistötiedote

Fortumilta polttimet Vaskiluodon Voiman uudelle biomassan kaasutuslaitokselle

21 lokakuu 2011, 13:00

LEHDISTÖTIEDOTE 21.10.2011

Fortum toimittaa tuotekaasupolttimet Vaskiluodon Voiman 140 megawatin biopolttoaineen kaasutuslaitokselle Vaasaan. Nämä uudentyyppiset laihakaasupolttimet ovat Fortumin pitkäaikaisen poltinteknologian tutkimus- ja kehitystyön tulosta.
 
Vaskiluodon Voima Oy rakentaa Vaasaan maailman suurinta biomassan kaasutuslaitosta nykyisen kivihiilivoimalaitoksen yhteyteen. Laitos käyttää biokaasun tuottamiseen pääosin puuperäisiä biomassoja, erityisesti metsähaketta. Laitoksen kokonaistoimituksesta vastaa Metso Oyj. Fortum toimittaa tähän hankkeeseen neljä tuotekaasupoltinta hiilikattilaan.

Biomassasta tuotettu kaasu poltetaan kivihiilen rinnalla nykyisessä hiilikattilassa. Uudenlaisen ratkaisun ansiosta kivihiilestä voidaan näin korvata lähes 25–40 prosenttia uusiutuvalla energialla, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 230 000 tonnia vuodessa. Biomassan kaasutusta sovelletaan nyt ensimmäistä kertaa maailmassa näin mittavassa kokoluokassa.

Fortumille Vaskiluodon Voiman poltintoimitus on merkittävä päänavaus uudenlaisen laihakaasupolttimen käyttöönotossa. Fortumin kehittämä ja patentoima tyyppipäästöjä vähentävä low-NOx-poltin soveltuu biopolttoaineiden ja jätteiden kaasutuksesta syntyvän kaasun polttamiseen voimalaitoskattilassa.

- Uskomme, että tällä innovatiivisella tuotteella on vaikutusta tulevaisuuden sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosratkaisuihin sekä joustavuuteen voimalaitosten polttoaineratkaisussa ja päästöjen vähentämisessä, toteaa tuotepäällikkö Antti Heinolainen Fortumista.  

Uusi poltintuote on jatkoa Fortumin yli 20 vuotta kestäneelle päästöjä vähentävien poltinteknologioiden kehitystyölle, jota se on tehnyt yhteistyössä japanilaisen Babcock-Hitachi K.K:n kanssa. Fortum on toimittanut maailmanlaajuisesti satoja low-NOx-polttimia, joiden viimeisin merkittävä toimitus on tehty Puolaan Jaworznon kivihiilivoimalaitokselle.

- Vaskiluodon tuotekaasupoltintoimitus on merkittävä referenssi uudelle poltintuotteellemme ja vahvistus pitkäaikaisille asiakassuhteillemme Vaskiluodon Voiman sekä Metson kanssa, sanoo myyntijohtaja Tuula Ruokonen Fortumin Power Solutionista.

Fortum, Power-divisioona
Viestintä

Lisätietoja:
Tuula Ruokonen, Myyntijohtaja, Pohjoismaat, Power Solutions, p. 050 45 32731
Antti Heinolainen, Tuotepäällikkö, Power Solutions, p. 050 45 32137


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi