Lehdistötiedote

Fortum ja DCNS kehittävät aaltovoimaa Ranskassa

10 lokakuu 2011, 18:23

LEHDISTÖTIEDOTE 10.10.2011

Fortum ja ranskalainen meriteollisuusalan suuryritys DCNS ovat tänään allekirjoittaneet aaltovoiman tutkimusta ja kehitystä koskevan aiesopimuksen. Yhtiöt aikovat käynnistää yhteisen esiselvityksen koskien aaltovoiman koehanketta Ranskassa vuoden 2011 loppuun mennessä.

Fortumin strategia perustuu kestäviin ratkaisuihin, joilla vähennetään päästöjä, tehostetaan resurssien käyttöä ja varmistetaan energian saatavuus. DCNS:n tavoitteena on puolestaan johtava asema merialueilla tuotettavan uusiutuvan energian kasvavilla markkinoilla, mikä on oleellinen osa yrityksen strategiaa ja tarjoaa merkittäviä kasvumahdollisuuksia pitkällä aikavälillä.

“Aaltovoiman hyödyntämismahdollisuuksien näkökulmasta alan tutkimusinvestoinnit ovat perusteltuja. Uskomme vakaasti, että aaltoenergialla tulee olemaan tärkeä rooli seuraavan sukupolven uusiutuvan energian muotona. Siksi Fortum on nyt tarttunut tilaisuuteen testata teknologiaa yhdessä DCNS:n kanssa. Yritykset voivat tässä hankkeessa hyödyntää alan osaamistaan toisiaan täydentäen”, sanoi Fortumin Power-divisioonan johtaja Matti Ruotsala aiesopimuksen allekirjoitustilaisuudessa tänään. “Yhteinen aaltovoiman koehanke Ranskassa tarjoaa tulevina kuukausina mahdollisuuden edistää merkittävästi tämän tulevaisuuden energiamuodon tutkimusta ja kehitystä."

"Olemme tyytyväisiä, että voimme tehdä yhteistyötä energia-alan merkittävän toimijan kanssa, joka haluaa panostaa aaltoenergian kasvaville markkinoille. Aaltovoimalla on väistämättä tärkeä rooli hyödynnettäessä merienergiaa. Uskomme, että DCNS voi tarjota soveltuvia teollisia ratkaisuja Fortumille", sanoi liiketoimintajohtaja Bernard Planchais DCNS:ltä. “Olemme erittäin kiinnostuneita toimimaan yhteistyössä Fortumin kanssa näillä markkinoilla ja hankkeissa, jotka ovat teollisten ratkaisujen edelläkävijöitä."

Fortum on ollut aktiivisesti kehittämässä aaltoenergiaa vuodesta 2007 alkaen. Yhtiö on jo mukana kahdessa aaltovoiman kehityshankkeessa, joiden tavoitteena on rakentaa aaltovoiman koelaitokset Ruotsiin ja Portugaliin. Syvänmeren aaltoteknologiaa on tutkittu Ruotsissa ja rannikoille soveltuvaa aaltoteknologiaa Portugalissa yhteistyössä suomalaisen AW-Energyn kanssa. AW-Energyn kehittämää WaveRoller-teknologiaa tutkitaan myös yhtenä vaihtoehtona Fortumin ja DCNS:n yhteistyöhankkeessa Ranskassa.

Hiilidioksidipäästötön energiantuotanto on Fortumin ydinosaamista. Vuonna 2010 yhtiön sähköntuotannosta Euroopassa 86 % oli hiilidioksidipäästötöntä. Fortumin tavoitteena on edistää vähähiilisyyttä, minkä vuoksi Fortum osallistuu vesivoiman konsessio-oikeuksien tarjousprosessiin Ranskassa.

DCNS:n toiminta kattaa uusiutuvan energian meriteknologioiden koko skaalan aina kelluvista merituuliturbiineista ja merivirtaturbiineista valtamerien lämpövoimakonversiovoimaloihin (OTEC) sekä aaltovoimaloihin.  DCNS:n liiketoimintaa ovat kaikki näiden uusien energiantuotantomuotojen järjestelmät niiden suunnittelusta ja rakentamisesta aina kunnossapitoon saakka. Tammikuussa 2011 DCNS hankki 8 % osuuden OpenHydro-yrityksestä, joka tuottaa vuoroveden avulla uusiutuvaa energiaa yhdistääkseen laivanrakennus- ja vuorovesiaaltoteknologiaa energiantuotannon tarpeisiin. Lisäksi DCNS aikoo kehittää ja rakentaa 10 megawatin valtamerien lämpövoimakonversiovoimalan pilotin merelle rannikon läheisyyteen Martiniquen saarelle sekä toimittaa maalle sijoitettavan prototyypin Reunionin saarelle.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:

Fortum, Power-Divisioona

Risto Penttinen, johtaja, Strategic Ventures, puh. 040 746 6589
Mikko Iso-Tryykäri, projektipäällikkö, Strategic Ventures, puh. 050 453 2650

DCNS
Virginie Lemière, Press Officer, puh. +33 (0) 1 40 59 53 57, virginie [piste] lemiere [ät] dcnsgroup [piste] com

Kuvia aaltovoimasta:

www.fortum.com > Mediaroom > Photos and logos > Fortum Media Bank > Renewable energy


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi

DCNS
DCNS on maailman johtava meripuolustusalan yritys ja energia-alan innovatiivinen toimija.  Yrityksen menestys kansainvälisenä huipputeknologiayrityksenä perustuu asiakkaan tarpeiden täyttämiseen yhdistämällä huipputietotaitoa ja ainutlaatuisia teollisia resursseja. DCNS suunnittelee, rakentaa ja huoltaa puolustusteollisia laitteita, sukellusveneitä sekä järjestelmiä käyttäen uusinta teknologiaa. Yritys tarjoaa palveluja merivoimien telakoille ja laivastoasemille.  Lisäksi DCNS tarjoaa ratkaisuja uusiutuvan merienergian tuotantoon.  DCNS on sitoutunut toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti. Yritys oli ensimmäisiä puolustusvoimien urakoitsijoita, joille myönnettiin yhtiötasoiset ISO 14001 sertifikaatit. Tunnustuksena työstään ja Filières du Talent -ohjelman puitteissa jakamastaan tietämyksestä, DNCS sai Ranskan yrityskansalaisen palkinnon (Trophée National de l'Entreprise Citoyenne ). Palkinnon suojelijana toimii Ranskan senaatti. Yhtiö työllistää 12 500 henkilöä ja sen vuotuinen liikevaihto on noin 2.5 mrd euroa. 

Lisätietoja: www.dcnsgroup.com