Lehdistötiedote

Maalämmöllä ja biopolttoaineilla lämpöä ja jäähdytysenergiaa S-ryhmän Sipoon logistiikkakeskukselle

01 kesäkuu 2011, 13:00

Fortum Energiaratkaisut Oy Lehdistötiedote 1.6.2011

Fortum Energiaratkaisut Oy
Lehdistötiedote                                                                
1.6.2011

Fortum on rakentanut Suomen suurimman maalämpöä ja bioenergiaa hyödyntävän hybridilaitoksen S-ryhmän logistiikkakeskusta varten Sipooseen, ja toimittaa sieltä keskuksen tarvitseman lämpö- ja kylmäenergian. Uusi laitos toimii 95 % uusiutuvalla energialla ja tuottaa vain vähän hiilidioksidipäästöjä. 

Geobio-hybridilaitoksen suunnittelun lähtökohtana oli optimoida geolämmön hyödyntäminen sekä maksimoida hiilidioksidivapaan lämmön ja jäähdytyksen tuotanto. Tuloksena syntyi järjestelmä, jossa geolämpö toimii logistiikkakeskuksen perusenergian tuottajana mahdollisimman suurella käyttöajalla ja talviaikana nouseva lämmitystarve turvataan puupelleteillä. Raskasöljykattilat toimivat varakattiloina vain huippukuormitustilanteita varten.

Laitos koostuu lämpöpumpuista, pellettikattiloista, logistiikkakeskuksen pihaan integroidusta aurinkoenergian keruuputkistosta ja logistiikkakeskuksen alla sijaitsevista 150 maalämpökaivosta, jotka ulottuvat 300 metriin saakka. Lisäksi laitokseen on rakennettu varalle raskasöljykattilat. Jäähdytysenergia saadaan kesällä vapaajäähdytyksenä kalliosta ja muuten lämpöpumppujen jäähdytysajolla.

Maalämpöpumput hyödyntävät maaperään sitoutunutta aurinkoenergiaa. Keruuputkistossa kiertää alkoholineste, joka lämpenee muutaman asteen matkansa aikana. Keruupiirin nesteestä saatava lämpö siirretään lämpöpumpulla 50 celsiusasteen matalalämpötilaverkkoon asiakkaalle toimitettavaksi. Aurinkoenergiaa ladataan kesän aikana kallioperään talven käyttöä varten, jolloin kalliomassan lämpöenergia on tasapainossa. Geoenergialla voidaan tuottaa noin 50 % keskuksen lämmöntarpeesta.

Pellettikattilalaitos koostuu kahdesta pellettisiiloista ja kahdesta kattilasta. Pellettikattiloilla tuotetaan lämpö asiakkaan kaukolämpöverkkoon. Kattilat soveltuvat säädöiltään vaihtelevaan kuormitukseen. Pellettien polttamisessa syntyvää tuhkaa on mahdollisuus hyödyntää esimerkiksi metsälannoituksessa.

Häiriötön energiatoimitus on keskeistä S-ryhmän logistiikkakeskuksen toiminnalle. Lämmöntoimituksen keskeytymättömyyden ja kovien pakkashuippujen kattamiseksi laitokseen on rakennettu myös raskasöljylaitos huippukuormitustilanteiden varalle.

Fortum suunnitellut ja rakentanut voimalaitoksen logistiikkakeskukselle avaimet käteen -periaatteella ja vastaa sen käytöstä ja kunnossapidosta. Laitosta käytetään ja valvotaan Fortumin Suomenojan keskusvalvomosta 24 h/vrk. Kyseessä on kestävän kehityksen mukainen energiaratkaisu suurille kiinteistöille tai laitoksille, jotka käyttävät paljon lämmitysenergiaa ja joilla on sekä lämmityksen että jäähdytyksen tarvetta.

Uusi laitos on koekäytössä.


Fortum Heat-divisioona  
Viestintä                                                                      

Lisätietoja:
Jussi Ojanen, toimitusjohtaja, Fortum Energiaratkaisut Oy, puh. 050 453 6801

 


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja: www.fortum.com/fi