Lehdistötiedote

Fortumin kevään kalaistutuksissa yli 260 000 merilohen ja meritaimenen poikasta lähti matkaan Oulujoella

07 kesäkuu 2011, 12:04

Fortumin Oulujoen voimalaitosten vuosittaiset kevään kalaistutukset ovat käynnissä. Merialueen istutukset saatiin suurelta osin päätökseen toukokuun toisella viikolla. Montan kalanviljelylaitoksella kaksivuotiaiksi kasvaneet merilohen ja meritaimenen poikaset vapautettiin osin Oulujokeen ja osin mereen Oulun edustalle. Kaksivuotiaita merilohen poikasia polskahti veteen yli 205 000 ja saman ikäluokan meritaimenia yli 56 000 kappaletta. Istutettujen kalanpoikasten keskipituus on runsaat 20 cm ja iältään ne ovat valmiita merivaellukselle. Merivaelluksella kalat viettävät yhden tai useamman vuoden kasvaakseen täyteen mittaansa.

Lisäksi eri puolelle Oulujokea istutetaan alkukesän aikana myös pyyntikokoista kirjolohta ja järvitaimenta sekä yhden kesän vanhoja kuhan ja harjuksen poikasia.

Istutuslohien elämästä uutta tietoa tutkimuksella

Istutuslohien selviytymisestä luonnossa saadaan parin vuoden sisällä uutta tietoa, kun Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen hankekokonaisuuden "Rakennettujen jokien vaelluskalakantojen hoitotoimenpiteet - menetelmäkirjon arviointi ja kehittäminen"  tulokset valmistuvat. Tietoa odotetaan muun muassa istutuspaikan ja -ajankohdan merkityksestä Oulujoen istutusten tuottoon. Tulosten perusteella istutusmenetelmiä kehitetään edelleen.

Fortum tukee tätä vuosina 2010-2013 toteutettavaa tutkimuskokonaisuutta sekä omalla työpanoksellaan että Ekoenergia-merkityn sähkön myynnistä kertyneillä varoilla. Fortumin rahoitus tutkimushankkeelle on yhteensä 150 000 euroa. Osana tutkimusta Montan kalanviljelylaitoksella merkittiin tänä keväänä 10 000 lohenpoikasta erilaisin tunnistemerkein. Osa istukkaista merkittiin perinteisten Carlin-merkkien sijaan uudemmin T-merkein. Koska merkintätutkimusten onnistuminen perustuu kalastajien löytämiin ja palauttamiin merkkeihin, on tärkeää, että kaikki löydetyt merkit palautetaan niissä olevaan osoitteeseen.

Fortum, Power-divisioona
Viestintä

Lisätietoja:
Marja Savolainen, Ympäristöasiantuntija, Renewable Energy, p. 050 453 2344

Kalaistutuksiin liittyviä valokuvia on saatavilla täältä.