Lehdistötiedote

Fortum ja Lukoil sopivat teknologiayhteistyöstä

17 kesäkuu 2011, 09:31

Fortum ja venäläinen energiayhtiö Lukoil ovat allekirjoittaneet puitesopimuksen teknologiayhteistyöstä muun muassa voimalaitosten ja lämpöverkon käytön, kunnossapidon sekä tehonkorotusten alueilla. Yhtiöt sopivat myös energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävästä tutkimus- ja kehitysyhteistyöstä. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin tänään Pietarin kansainvälisen talousfoorumin yhteydessä.

Sopimuksen taustalla on Fortumin pitkä kokemus käyttö- ja kunnossapitopalveluiden tarjoamisesta venäläisille energiayhtiöille. Fortum suorittaa muun muassa tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen tähtääviä auditointeja Lukoilin voimalaitoksille.

"Yhteistyö maailman johtaviin energiayhtiöihin kuuluvan Lukoilin kanssa antaa meille entistä paremmat mahdollisuudet kehittää energiatehokasta sähkön ja lämmön tuotantoa Venäjällä," sanoo Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula. "Kestävä kehitys on Fortumin strategian perusta ja olen erittäin iloinen, että voimme tarjota osaamistamme tällä alueella myös Lukoilin käyttöön," hän korostaa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Heikki Andersson, Vice President, Power Solutions, Fortum, puh. 050 4534092

Lukoil lyhyesti:
Lukoil on maailman suurimpia energiayhtiöitä. Yhtiön päätoimialoja ovat öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto sekä öljytuotteiden jalostus ja myynti. Lukoililla on omistuksia myös energiantuotannossa, kuljetusalalla sekä lämmön ja sähkön myynnissä Etelä-Venäjällä. sekä energiantuotantokapasiteettia öljynjalostamoissa Bulgariassa, Romaniassa ja Ukrainassa. Kaikkiaan Lukoililla on toimintaa 37 eri maassa neljällä mantereella ja henkilöstöä yli 130 000. Lukoil listautui Lontoon pörssiin ensimmäisenä venäläisyhtiönä vuonna 2002.

Fortum lyhyesti:
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vartailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja: www.fortum.com/fi