Lehdistötiedote

Fortum investoi uusiin biopolttoaineita hyödyntäviin CHP-laitoksiin Järvenpäässä ja Latvian Jelgavassa

15 kesäkuu 2011, 09:30

Fortum investoi kahteen uuteen biopolttoaineita hyödyntävään sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitokseen (combined heat and power, CHP) Järvenpäässä ja Latvian Jelgavassa. Investointien kokonaisarvo on noin 160 miljoonaa euroa, ja molemmat laitokset on tarkoitus ottaa tuotantokäyttöön vuonna 2013. Ympäristömyönteiset laitosinvestoinnit pienentävät hiilidioksidipäästöjä ja lisäävät paikallisten polttoaineiden käyttöä sekä Järvenpään että Jelgavan alueilla. Kahden CHP-laitoksen yhtäaikaisella rakentamisella tähdätään myös huomattaviin kustannussäästöihin.

Järvenpäähän rakennettava uusi laitos korvaa nykyistä maakaasulla ja raskaalla polttoöljyllä tuotettavaa lämpöä. Voimalaitos käyttää yli 80-prosenttisesti biopolttoainetta, lähinnä metsätähdehaketta ja metsäteollisuuden sivutuotteita kuten purua ja kuorta sekä jonkin verran turvetta.

Laitoksen vuosituotanto on noin 280 GWh lämpöä ja noin 130 GWh sähköä. Uusi laitos kytketään olemassa oleviin Tuusulan ja Järvenpään kaukolämpöverkkoihin, jotka osana nyt toteutettavaa investointia yhdistetään yhdeksi verkoksi.

Myös Latvian neljänneksi suurimpaan kaupunkiin Jelgavaan rakennetaan samanlainen CHP-laitos. Laitos tuottaa lämpöä kaukolämpöverkkoon, joka on ollut Fortumin hallinnassa vuodesta 2008 saakka. Jelgavaan rakennettava laitos korvaa maakaasulla tuotettavaa lämpöä, ja sen vuosittainen lämmöntuotanto on noin 230 GWh ja sähköntuotanto noin 110 GWh. Jelgavan CHP-laitos on ensimmäinen tässä mittakaavassa biopolttoaineita käyttävä laitos Latviassa 

Fortum Heat-divisioona  
Viestintä                                                                      

Lisätietoja:
Jouni Haikarainen, johtaja, Fortum Heat-divisioona Suomi, puh. 040 709 5690
Jaakko Vähä-Piikkiö, Fortum Heat-divisioona, Baltian liiketoiminta-alueen johtaja, puh. 050 453 2009

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi