Lehdistötiedote

Fortumin pitkän aikavälin tavoitteena CO2-päästötön energiantuotanto

30 toukokuu 2011, 12:32

Fortum uskoo tulevaisuuden energiajärjestelmän perustuvan CO2-päästöttömään sähköntuotantoon ja energiatehokkuuteen. Yhtiön kestävän kehityksen raporttiin 2010 sisältyvä tiekartta kuvaa yhtiön toimia ja kehitystyötä kohti aurinkotaloutta, joka pohjautuu päästöttömiin ja ehtymättömiin energialähteisiin.

Sähkö on avainasemassa globaalisti kasvavan energiantarpeen tyydyttämisessä. Samanaikaisesti kestävän kehityksen haasteet, kuten ilmastonmuutos, muut ympäristövaikutukset ja niukkenevat luonnonvarat, edellyttävät siirtymistä rajallisiin polttoaineisiin ja niiden polttoon perustuvasta sähköntuotannosta kohti tehokkaampaa ja vähäpäästöisempää energiajärjestelmää. Tulevaisuuden aurinkotaloudessa hyödynnetään auringosta peräisin olevaa energiaa joko suoraan aurinkosähkönä ja -lämpönä tai välillisesti vesi-, aalto-, tuuli- ja bioenergiana sekä maalämpönä.

"Tutkimme teknologioita, jotka voivat olla tulevaisuuden läpimurtoja energian tuotannossa ja olemme mukana useassa aurinkotalouden teknologian kehityshankkeessa. Jo nyt hyödynnämme laajamittaisesti vesivoimaa ja bioenergiaa tuotannossamme. Fortum uskoo tulevaisuuden ekokaupunkien perustuvan älykkäisiin sähköverkkoihin, ekotehokkaaseen rakentamiseen, sähköiseen liikenteeseen sekä kestäviin lämmitysratkaisuihin, ja osallistumme näiden kehittämiseen," kertoo Fortumin yhteiskuntasuhteiden ja kestävän kehityksen johtaja Anne Brunila.

Edellytyksenä älykkäät sähköverkot ja energiamarkkinoiden kehittyminen

International Energy Agencyn mukaan sähkön merkitys tulevaisuuden yhteiskunnassa kasvaa ja se korvaa perinteisiä polttoaineita. Aurinkotaloudessa sähkön kysyntä joustaa tuotannon mukaan ja sähköä tuotetaan sekä keskitetysti että hajautetusti. Tulevaisuuden älykkäässä verkossa sähkön kuluttajasta tulee myös sähkön tuottaja ja myyjä.

Teknologisen kehityksen ohella energiapoliittisilla päätöksillä on suuri vaikutus aurinkotalouden toteutumiseen. Avoimeen kilpailuun perustuvat sähkömarkkinat niin tukkukaupassa kuin vähittäismyynnissäkin edistävät innovaatiota ja kustannustehokkaita energiaratkaisuja. Eri energiamuotojen yhteiskunnallinen ja poliittinen hyväksyttävyys, joka varmistaa vakaan, johdonmukaisen ja markkinaehtoisen investointiympäristön, on välttämätön edellytys uusille investoinneille.

Anne Brunilan alustus kuultiin Fortumin isännöimässä, aurinkotalouden toteutumisen edellytyksiä tarkastelevassa keskustelutilaisuudessa, johon osallistuivat myös WWF:n ja Aalto-yliopiston edustajat.

Lisätietoja:

Petra Lundström, Vice President, Chief Technology Officer, Fortum, p. 010 45 35422, petra [piste] lundstrom [ät] fortum [piste] com

Kari Kankaanpää, Sustainability Manager, Climate and Environmental Affairs, Fortum,
p. 010 45 32330, kari.t.kankaanpää@fortum.com

Ulla Rehell, Vice President, Sustainability, Fortum, p. 010 45 29251, ulla [piste] rehell [ät] fortum [piste] com