Lehdistötiedote

Fortumin ja Metson yhteinen happipolttoteknologian kehitystyö etenee

16 toukokuu 2011, 10:00

Fortum Oyj Lehdistötiedote 16.5.2011 Projekti tähtää hiilidioksidipäästöjen huomattavaan vähentämiseen

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
16.5.2011

Fortum ja Metso ovat kehittäneet voimalaitosten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävää happipolttoteknologiaa yhteisessä T&K-projektissa. Vuoden 2010 aikana Metson 4 MW:n koekattilalaitos Tampereella muutettiin happipolttoon sopivaksi. Kyseessä on tiettävästi maailman suurin happipolttoprosessi kiertoleijuteknologiassa. Kiertoleijukattilat soveltuvat useiden eri polttoaineiden, kuten hiilen, biomassan ja erilaisen seosten käyttöön. Kokeellinen toiminta on saatu päätökseen ja projektin tulokset arvioidaan loppuvuoden 2011 aikana.

Fortumin ja Metson yhteistyöhankkeessa tutkitaan siirtymistä ilmapoltosta happipolttoon. Happipoltossa savukaasut ovat lähes puhdasta vesihöyryä sekä hiilidioksidia, joka voidaan ottaa talteen. Kun biomassaa polttavaan voimalaitokseen yhdistetään hiilidioksidin talteenotto, tuloksena on ilmastomuutosta hillitsevä hiilinielu.

Hankkeen aikana on luotu kansainvälinen tutkimusyhteistyöverkosto, jota ilman tämäntyyppinen laaja-alaista osaamista vaativa hanke on mahdotonta toteuttaa. Metson ja Fortumin lisäksi hanketta rahoittaa teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus TEKES.

”Fortum on ollut erittäin tyytyväinen projektin etenemiseen. Metson koelaitteiston muuttaminen happipolttokäyttöiseksi on antanut paljon lisää tietoa happipolton tulevaisuuden mahdollisuuksien näkökulmasta. Nyt suoritetut testit antavat sekä tutkimuksellista tietoa että uutta tietoa laitoksen käyttöä ajatellen”, sanoo projektijohtaja Marja Englund Fortumilta.

”Olemme tehneet laajamittaisen koesarjan lähtien laboratoriotason mittauksista ja edenneet aina jatkuvatoimisiin pilot-mittakaavan testeihin. Pilot-kokoluokassa olemme keskittyneet itse kattilaprosessin kehittämiseen ja kattilalaitoksen turvalliseen käyttöön happipoltto-olosuhteissa. Metson 4MW:n koelaitteiston muuttaminen happipolttoon sopivaksi on ollut haasteellinen ja olemme tyytyväisiä saavuttamiimme tuloksiin. Kiertoleijuteknologia antaa mahdollisuuden hiilen ja biomassan yhteispolttoon, joka puolestaan luo voimalaitoksesta hiilinielun”, kertoo teknologiajohtaja Jussi Mäntyniemi Metsosta.

Happipoltossa palaminen tapahtuu ilman sijasta puhtaan hapen ja kierrätetyn savukaasun seoksella, jolloin savukaasu sisältää puhdistuksen jälkeen vesihöyryä ja hiilidioksidia. Happipolttoa voidaan käyttää kiertoleijukattiloissa, jotka soveltuvat useiden eri polttoaineiden käyttöön.

Lisätietoja:
Petra Lundström, teknologiajohtaja, Fortum, puh. 050 4535 422
Marja Englund, projektijohtaja, Fortum, puh 050 453 3811

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja: www.fortum.com/fi