Lehdistötiedote

Fortumin ja ABB:n esiselvitys maailman ensimmäisen älykkään sähköverkon asentamisesta Tukholman Norra Djurgårdsstadeniin valmistui

19 toukokuu 2011, 15:58

Fortum ja ABB ovat julkaisseet esiselvityksen älykkään sähköverkon asentamisesta Tukholman Norra Djurgårdstadenin kaupunginosaan. Selvityksen mukaan kaikki energiajärjestelmän osat kattava ratkaisu on mahdollinen, ja se toisi markkinat, tekniikan ja kuluttajat lähemmäksi toisiaan. Uusi järjestelmä ottaa myös paremmin huomioon tekniset, taloudelliset ja ympäristönäkökohdat.

Fortumin ja ABB:n esiselvitys maailman ensimmäisen älykkään sähköverkon asentamisesta Tukholman Norra Djurgårdsstadeniin valmistui

Esiselvitys liittyy Fortumin ja ABB:n yhteishankkeeseen, jonka tarkoituksena on suunnitella ja asentaa maailman ensimmäinen kaikki energiajärjestelmän osat yhdistävä älykäs sähköverkko suuressa mittakaavassa Norra Djurgårdsstadenin uuteen kaupunginosaan Tukholmassa. Ruotsin energiaviranomainen ja teknologiarahoitusorganisaatio Vinnova myönsivät hankkeelle rahoituksen viime lokakuussa. 

"Esiselvityksen mukaan eri energiajärjestelmän osat on mahdollista kytkeä yhteen. Uuden järjestelmän myötä asiakkaalla on mahdollisuus osallistua aktiivisemmin sähkömarkkinan toimintaan. Älykäs verkko mahdollistaa muun muassa asiakkaan oman pienimuotoisen tuotannon, mikä puolestaan voi muuttaa hänen suhtautumistaan energiankäyttöön. Lisäksi etäluettavien sähkömittareiden mahdollistaman ajantasaisen kulutustiedon avulla kuluttajan on helpompi tehdä energiaa ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja. Esimerkiksi tietoa sähkön hinnasta ja hiilidioksidipäästöistä olisi saatavilla tuntitasolla. Jos Norra Djurgårdsstadenin konseptia sovellettaisiin kaikkiin Ruotsin kotitalouksiin, hiilidioksidipäästöjen määrä vähenisi noin miljoona tonnia vuodessa", sanoo Fortumin tutkimus- ja kehityspäällikkö Tomas Wall.

Norra Djurgårdsstadenin hankkeessa myös lautta- ja risteilyliikenteen sähköistäminen on olennaisessa osassa. Uuden energiajärjestelmän myötä Tukholman satamat voivat tarjota ensimmäisenä maailmassa kaikentyyppisille aluksille pääsyn sähköverkkoon riippumatta sähköstandardista tai verkon taajuudesta.

Norra Djusgårdstadenin hankkeen seuraavassa vaiheessa laaditaan konkreettinen suunnitelma siitä, kuinka uudet älyverkkoratkaisut toteutetaan. Ensimmäiset älykkään verkon palveluja käyttävät asunnot ovat muuttovalmiita vuonna 2013.

Älykäs sähköverkko turvaa energiajärjestelmän vakauden

Älykäs sähköverkko on ratkaisevassa asemassa Ruotsin kunnianhimoisten energiatehokkuus- ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa sekä pienimuotoisen hajautetun tuotannon verkkoon liittämisessä. Ruotsin tavoitteena on kasvattaa uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannossa 25 terawattituntiin vuoteen 2020 mennessä, mikä edellyttää hajautetun pientuotannon nopeaa laajentamista.

Älykkäät sähköverkot turvaavat energiajärjestelmän vakauden, kun olosuhteista riippuvan uusiutuvan tuotannon, kuten tuulivoiman osuus verkossa kasvaa. Älykäs tekniikka vähentää myös keskeytysten määrää ja kestoa verkossa sekä mahdollistaa verkkokapasiteetin tehokkaamman hyödyntämisen parantuvan tiedonsaannin ja kehittyneen verkon ohjauksen ansiosta. 

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Tietoa hankkeesta

Fortum, ABB:n ja KHT ovat mukana kehityshankkeessa, jonka tarkoituksena on suunnitella ja asentaa älykäs sähköverkko suuressa mittakaavassa Norra Djurgårdsstadenin uuteen kaupunginosaan Tukholmassa. Hankkeessa ovat mukana myös Ericsson, Electrolux, NCC, JM, ByggVesta, HSB, Tukholman satamat ja Interactive Institute.

Norra Djurgårdsstadenin hankkeen tavoitteena on vähentää Tukholman kaupungin keskimääräisiä päivittäisiä hiilidioksidipäästöjä 4 tonnista 1,5 tonniin henkeä kohden vuoteen 2020 mennessä ja luopua vuoteen 2030 mennessä täysin fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Kaupunginosa rakennetaan tulevaisuuden ilmastotavoitteiden mukaisesti. Norra Djurgårdsstadenin kaupunginosa soveltuu erinomaisesti uusien energiaratkaisujen testaamiseen ja kehittämiseen sekä älykkään sähköverkon ja kestävän kehityksen kaupunkiympäristöksi. Rakentamisen arvioidaan alkavan vuonna 2011, ja ensimmäiset asukkaat muuttavat alueelle vuonna 2012. Ensimmäiset älykkäisiin verkkoihin mukautettavat asunnot ovat muuttovalmiita 2013.

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi