Lehdistötiedote

Fortum osallistuu Suomen suurimpaan sähköhäiriöharjoitukseen

24 toukokuu 2011, 11:00

Fortum Sähkönsiirto Oy Lehdistötiedote 24.5.2011 klo 11.00 Valtakunnallinen sähkökatkoharjoitus testaa sähköyhtiöiden ja yhteiskunnan yhteistyötä

Fortum Sähkönsiirto Oy
Lehdistötiedote
24.5.2011 klo 11.00

Sähköyhtiöt ja viranomaiset järjestävät tänään yhteistyössä mittavan Touko 2011 -harjoituksen, jossa testataan eri osapuolten yhteistyötä sähköjärjestelmän vakavassa ja pitkittyneessä häiriötilanteessa. Harjoituksessa sähköt katkeavat kuvitteellisesti kantaverkosta pakkaspäivänä Suomessa Oulusta etelään.

Vuorokauden kestävä suurhäiriöharjoitus järjestetään viranomaisten ja sähköyhtiöiden yhteistyön ja toimintamallien kehittämiseksi häiriötilanteiden varalta. Tavoitteena on testata kokonaisuuden ohjausta ja tilannekuvan välittämistä kaikille osapuolille vaikeassa tilanteessa, jossa sähköt eivät toimi suuressa osassa maata.

Yhteiskunnan toiminta on nykyisin täysin sähkön varassa ja laaja sähkökatko vaikuttaa välittömästi. Jo suhteellisen lyhyet katkot lamauttavat veden jakelun, jäteveden poiston, kauppojen, pankkien ja bensiiniasemien toiminnan sekä osan liikenteestä. Viestintävälineet toimivat myös sähköllä, joten tiedonvälitys on laajassa sähkökatkossa hyvin haasteellista.

Harjoituksen lähtökohtana on realistinen, vaikkakin erittäin harvinainen häiriötilanne kantaverkossa. Kantaverkko on silmukoitu ja siksi yksittäisen johdon vioittuminen ei keskeytä sähkönsiirtoa kantaverkossa. Tekniset häiriöt ovat kuitenkin mahdollisia ja useat samanaikaiset vakavat viat voivat aiheuttaa suurhäiriön, jolloin koko maa tai osa siitä on ilman sähköä.

Harjoituksessa eletään viime talven kaltaista kuvitteellista talvipakkaspäivää. Harjoitus alkaa laajalla kantaverkon häiriöllä onnettomuustilanteen ja siitä aiheutuneiden vikatilanteiden seurauksena. Testiin joutuu eri osapuolten yhteistyö, kun sähköjä palautetaan kantaverkkoon vaiheittain. Mukana on kaikkiaan vajaa 200 henkilöä ja noin kolmisenkymmentä organisaatiota. Harjoitukseen osallistuvat alueelliset energiayhtiöt osallistuvat harjoitukseen omilla toimipaikoillaan.

"Kyseessä on Suomen suurin sähköhäiriöharjoitus, johon osallistuu ensimmäistä kertaa näin monta alan toimijaa. Energiayhtiöt luonnollisesti pitävät säännöllisiä harjoituksia, mutta yhtä kattavaa viranomaisten ja sähköyhtiöiden suurharjoitusta ei ole ennen toteutettu", kertoo harjoitusta johtava Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskuksesta.

"Sähkönkäyttäjien kannalta tärkeintä on saada nopeasti tietoa siitä, mitä on tapahtunut, kuinka tilannetta hoidetaan ja milloin ihmiset saavat sähköt takaisin. Tiedonkulun varmistaminen kantaverkkoyhtiön, Fortumin ja tiedotusvälineiden välillä on kriittisessä roolissa, ja paneudummekin Fortumissa harjoitukseen huolella. Olennaista on saada selville toimintamme mahdolliset kehityskohteet, jotta pystymme tositilanteessa toimimaan mahdollisimman tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti", kertoo Fortumin osallistumisesta vastaava Jarmo Ström.

Sähköjärjestelmä muodostuu monesta osasta

Suomen sähköjärjestelmä koostuu sähköntuotantolaitoksista, kantaverkosta, jakeluverkoista sekä sähkön kuluttajista. Kantaverkko on sähkön siirron runkoverkko, johon voimalaitokset ja alueelliset jakeluverkot ovat liittyneet. Sähkö siirretään tuotantolaitokselta kantaverkkoon ja kantaverkosta edelleen jakeluverkkoja pitkin kuluttajien käyttöön.

"Suomen kantaverkon toimitusvarmuus on ollut erinomainen. Laaja suurhäiriö sattui Suomessa viimeksi 35 vuotta sitten. Suurhäiriön riski on kuitenkin olemassa. Mikäli kantaverkossa tapahtuisi suurhäiriö, sähköt pyrittäisiin palauttamaan kantaverkon eri osiin vaiheittain. Paikalliset sähköyhtiöt pääsisivät palauttamaan kuluttajille sähköjä vasta tämän jälkeen", kertoo Fingrid Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

Harjoituksen yksi viesti suurelle yleisölle on se, että sähkökatkoksiin kannattaa varautua. Varautumiseen saa neuvoa ja apua paikallisista sähköyhtiöistä. Puolustusministeriö on julkaissut oppaan Pahasti poikki, Näin selvitä pitkästä sähkökatkoksesta. Oppaassa on käytännön vinkkejä kuluttajille, kuinka toimia jos sähköt eivät toimi. Opas on luettavissa esimerkiksi Fortumin internet-sivuilla osoitteessa www.fortum.fi/varaudu_sahkokatkoon/

Viestintä
Electric Solutions and Distribution -divisioona

Lisätietoja:
Jarmo Ström, käyttöpäällikkö, Fortum, puh. 040 709 5254
Veli-Pekka Nurmi, johtaja, Onnettomuustutkintakeskus, puh. 050 543 6066
Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. 040 593 8428