Lehdistötiedote

Fortum lisää sähköverkon luotettavuutta Salon seudulla

02 toukokuu 2011, 11:00

Fortum investoi merkittävästi sähköverkon kehittämiseen Salossa. Salon Tuohitussa on juuri otettu käyttöön uusi kompakti minisähköasema, joka parantaa sähkönjakeluverkon luotettavuutta eli vähentää sähkökatkojen todennäköisyyttä ja lyhentää niiden kestoa.

Sähköaseman ohella alueella on myös korvattu vanhoja ilmajohtoja säävarmemmalla maakaapeliverkolla sekä rakennettu kokonaan uutta maakaapeliverkkoa yhteensä noin 10 kilometrin verran uuden aseman lähistölle. Lisäksi tänä vuonna rakennetaan vielä uusi, noin 3 kilometrin pituinen yhdysjohto muuntamoineen Salo-Kisko-tien varteen. Yhteensä näiden investointien kokonaissumma on miltei miljoona euroa.

"Korkean käyttövarmuuden ylläpitäminen ja sähköverkkojen kehittäminen edellyttävät sähkönjakelijoilta jatkuvia investointeja", sanoo Fortumin sähkönsiirtoliiketoiminnasta Suomessa vastaava Riikka Hirvisalo-Oja. "Nyt käynnissä olevat parannushankkeet varmistavat salolaisten osalta, että asiakkaamme saavat sähköä luotettavasti ja mahdollisista keskeytyksistä aiheutuva haitta on minimaalinen."

Vähemmän häiriöitä

Tuohitun uusi minisähköasema sijaitsee Salon kaupunkitaajaman eteläpuolella entisten Perniön, Kiskon ja Muurlan kuntien rajamailla Tuohitun kylässä. Sähköaseman ansiosta esimerkiksi myrskyjen aiheuttamat sähköhäiriöt voidaan rajata aiempaa tehokkaammin, jolloin sähköt voidaan palauttaa asiakkaille ripeämmin. Myös alueen sähköverkon kunnossapitotoiminnot saadaan järjestettyä vähäisemmillä sähkönjakelun keskeytyksillä, kun sähköä voidaan tarvittaessa syöttää korvaavalta asemalta asiakkaille.

Sähköjohtojen maakaapeloinnit lisäävät puolestaan sähköverkon luotettavuutta, sillä maan sisässä olevat johdot eivät ole yhtä alttiita sään vaihteluille kuin perinteiset ilmajohdot. Merkittävä osa sähkökatkoista aiheutuu puiden kaatumisesta ja taipumisesta avojohdoille.

Tehokkaampaa huoltoa

Kiskontien varteen rakennettava yhdysjohto nopeuttaa sähköverkon huolto- ja kunnossapitotöitä, koska mahdollisten vikapaikkojen kartoitus ja korjaustoimet hoituvat helposti autolla liikennöitävän tien vierustassa. Yhdysjohdon rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi kesän aikana, ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä. 

Investoinnit ovat kriittisiä luotettavan sähkönsiirron varmistamiseksi ikääntyvässä sähköverkossa sekä uusien palveluiden käyttöönottamiseksi. Myös sähkönkulutuksen ja -tuotannon alueelliset muutokset edellyttävät investointeja sähkönjakelijoilta. Fortum omistaa Suomessa yhteensä 77 400 kilometriä sähköverkkoa ja rakentaa maassamme uutta verkkoa keskimäärin 1600 kilometriä vuosittain.

Fortum Distribution
Viestintä

Lisätietoja:

Arto Hyytiäinen, kunnossapitovastaava, alueverkot, puh. 050 081 5220
Karoliina Lehmusvirta, viestintäpäällikkö, puh. 040 5813 710