Lehdistötiedote

Naantalin voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmis

26 huhtikuu 2011, 09:15

Fortum Power and Heat Oy Lehdistötiedote 26.4.2011

Fortum Power and Heat Oy
Lehdistötiedote                                                                
26.4.2011

Fortum on selvittänyt korvaavan energiantuotantokapasiteetin rakentamista Naantalin nykyiselle voimalaitokselle, joka on ollut toiminnassa 1960-luvulta lähtien. Yhtiö käynnisti ympäristövaikutusten arviointimenettelyn syyskuussa 2010 jätettyään Naantalin voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelman Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Menettelyn aikana on selvitetty korvaavalle tuotantokapasiteetille eri toteuttamisvaihtoehtoja ja arvioitu niiden ympäristövaikutuksia, kuten esimerkiksi hankkeen vaikutuksia kuljetuksiin, liikenteeseen, päästöihin, ilmanlaatuun, meluun ja maisemaan. Lisäksi on selvitetty tuhkan ja muiden jätteiden vaikutuksia ja pohdittu myös mahdollisia onnettomuus- ja poikkeustilanteita.

Arvioinnissa tarkastellut vaihtoehdot ovat ympäristövaikutusten kannalta toteuttamiskelpoisia, sillä ne sijoittuisivat olemassa olevalle voimalaitosalueelle ja käyttäisivät jo olemassa olevaa infrastruktuuria. Lisäksi niiden suunnittelussa otetaan huomioon lainsäädännöstä tulevat vaatimukset. Hankkeen toteuttamisella on positiivisia ympäristövaikutuksia kun biopolttoaineiden käyttöä on tarkoitus lisätä, ja siten päästöt, erityisesti kasvihuonekaasupäästöt, vähenevät. Voimalaitoksen rakentaminen ja käyttö tuovat myös alueelle työpaikkoja.

Arviointiin on osallistunut muun muassa eri viranomaistahoja, asukas- ja ympäristöyhdistyksiä sekä lähialueen asukkaita. Lähialueiden asukkaiden mielipiteitä on kartoitettu asukaskyselyn avulla sekä yleisötilaisuudessa, ja heillä on myös ollut mahdollisuus tutustua nykyiseen voimalaitokseen avoimet ovet -tilaisuudessa.

Fortum jatkaa Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:n toimesta eri tuotantovaihtoehtojen selvittämistä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Naantalin voimalaitoksen kivihiileen perustuvan tuotannon korvaavan investoinnin toteuttamisvaihtoehtoja arvioidaan ympäristön, tuotannon kilpailukyvyn ja toimitusvarmuuden näkökulmasta.
 
Yleisötilaisuus

Naantalin voimalaitoksen YVA:n tuloksia esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa 4.5.2011 klo 18–20 Naantalin kaupungintalolla, Käsityöläiskatu 2, Naantali.

Mielipiteiden esittäminen

YVA-selostus on nähtävänä 21.4–21.6.2011 seuraavissa paikoissa:

Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto, Puolalankatu 5, Turku
Turun kaupunginkirjasto, Linnankatu 2, Turku
Raision kaupungintalo, Nallinkatu 2, Raisio
Raision pääkirjasto, Eeronkuja 2, Raisio
Naantalin kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, Naantali
Naantalin pääkirjasto, Tullikatu 11, Naantali
Maskun kunnanvirasto ja kirjasto, Keskuskaari 3, Masku

Arviointiselostus on nähtävänä myös internetissä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen
kotisivulla www.ely-keskus.fisekä Fortumin kotisivuilla, osoitteessa www.fortum.fi.

 
Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 21.6.2011 mennessä os. Lemminkäisenkatu 14–18 B, PL 523, 20521 Turku tai kirjaamo [piste] varsinais-suomi [ät] ely-keskus [piste] fi

 

Fortum Heat-divisioona
Viestintä

Lisätietoja: Satu Viranko, ympäristöpäällikkö, Fortum, puh. 010 454 2423


Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja: www.fortum.fi