Lehdistötiedote

Fortum uudisti kestävän kehityksen ohjelman ja tavoitteet

04 huhtikuu 2011, 13:00

Fortumin kestävän kehityksen raportti vuodelta 2010 on julkaistu. Uusi raportti tukee yhtiön tavoitetta raportoida entistä kattavammin Fortumin sidosryhmille merkittävistä kestävän kehityksen kysymyksistä ja esittelee laajasti Fortumin tapaa huomioida taloudellinen vastuu, ympäristövastuu sekä sosiaalinen vastuu tasapainoisesti yhtiön toiminnassa.

Strategiatyön yhteydessä Fortum uudisti lähestymistapansa kestävään kehitykseen ja määritti uudet kestävän kehityksen tavoitteet. Uudet tavoitteet määritettiin muun muassa CO2-ominaispäästöille Fortumin kokonaisenergiantuotannossa (sähkö ja lämpö, < 200 g/kWh) ja energiatehokkuudelle (polttoaineiden käytön kokonaishyötysuhde > 70 %).

Vahva sitoutuminen tuloksellisuuteen

Fortum raportoi nyt ensimmäistä kertaa yhtiön toiminnan tuottamasta ja yhtiön jakamasta euromääräisestä lisäarvosta eri toimintamaissaan. Vuonna 2010 Fortum jakoi tuottamaansa euromääräistä lisäarvoa yhteensä noin 5,2 miljardia euroa.

Fortumin investoinnit olivat yhteensä 1,2 miljardia euroa, josta CO2-päästöttömän tuotannon osuus oli 214 miljoonaa euroa. Ostoja tehtiin yli 2,8 miljardilla eurolla. Fortumissa työskenteli vuoden 2010 aikana keskimäärin 11 156 henkilöä. Tuki yhteiskunnan hyväksi toimiville järjestöille ja yhteisöille oli yhteensä noin 5,2 miljoonaa euroa. Lisäksi Fortum lahjoitti Suomessa yliopistoille noin 2,3 miljoonaa euroa.

Pitkän aikavälin tavoitteena CO2-päästöttömyys

Vuonna 2010 Fortumin sähköntuotannosta Euroopassa 86 % oli hiilidioksidipäästötöntä. Kestävän kehityksen raportin osana julkaistiin Fortumin tiekartta kohti CO2-päästötöntä tulevaisuutta.

Vuoden 2010 lopussa ISO 14001 -ympäristösertifiointi kattoi 98 % Fortumin toiminnoista EU:ssa. Tavoitteena on sertifioida OAO Fortumin toiminnot Venäjällä vuoden 2011 aikana. Yhtiö tekee pitkäjänteistä työtä ympäristövaikutusten vähentämiseksi Venäjällä.

Euroopan toiminnoissa kaikkien aikojen paras turvallisuustaso

Fortumin tavoitteena on, että oma henkilöstö sekä Fortumissa työskentelevät urakoitsijat voivat hyvin ja tekevät työtä turvallisessa ympäristössä. Vuoden 2010 tapaturmataajuus (LWIF) oli 2,4. Euroopassa saavutettiin yhtiön historian paras turvallisuustaso (LWIF 2,2).

Työhyvinvoinnin parantamista ennaltaehkäisevästi

Vuonna 2010 Fortumissa otettiin käyttöön työhyvinvointiohjelma ForCARE, jonka tavoitteena on edistää työssä jaksamista, työturvallisuutta ja hyvinvointia työpaikalla. Ohjelman tavoitteena on muun muassa vähentää sairauspoissaoloja kehittämällä työtä ja työympäristöä sekä edistää työssä jaksamista.

Fortumin kestävän kehityksen raportti on julkaistu suomeksi ja englanniksi ja se on luettavissa sähköisesti osoitteessa www.fortum.com/kestavakehitys. Raportti noudattaa Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjeita B+-tason mukaisesti ja on kolmannen osapuolen varmentama. 

Lisätietoja:
Ulla Rehell, Vice President, Sustainability
puh. 010 45 29251, ulla [piste] rehell [ät] fortum [piste] com

Pirjetta Soikkeli, Vice Precident, Internal and Sustainability Communications
Puh. 010 453 2240, pirjetta [piste] soikkeli [ät] fortum [piste] com