Pörssitiedote

Fortumin Tukholman ulkopuolisten lämpöliiketoimintojen myynti päätökseen

31 maaliskuu 2011, 12:38

Fortumin Tukholman ulkopuolella sijaitsevien lämpöliiketoimintojen myynti Macquarie European Infrastructure Fund II:lle (MEIFII) ja Macquarie Power and Infrastructure Corporationille (MPIC) saatettiin päätökseen tänään. Tukholman kaupunginvaltuusto ja Ruotsin kilpailuviranomainen ovat antaneet kaupalle hyväksyntänsä.

Fortum myy kaukolämpöliiketoimintansa ja lämmöntuotantolaitoksensa noin 220 miljoonan euron kokonaiskauppahintaan. Suurimman osan myytävistä toiminnoista omistaa Fortumin tytäryhtiö Fortum Värme, josta Tukholman kaupungilla on 50 %:n taloudellinen omistusosuus. Kaupasta syntyvällä myyntivoitolla on vähäinen vaikutus Fortumin vuoden 2011 ensimmäisen vuosineljänneksen osakekohtaiseen tulokseen. Myyntivoitto kirjataan Heat-divisioonaan.

Fortum myi toimintonsa voidakseen paremmin keskittyä sähkön ja lämmön yhteistuotantoon sekä kaukolämpöliiketoiminnan kehittämiseen Tukholman alueella. Kauppaan kuuluu 11 erilaista, Keski-Ruotsissa sijaitsevaa kaukolämpö- ja teollisuuslämpötoimintoa, joista kolme on yhteisomistuksessa paikallisten kuntien kanssa. Myytyjen toimintojen lämmön myynti vuonna 2010 oli 1,4 terawattituntia. Toimintojen liikevaihto oli yhteensä 82 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) 22 miljoonaa euroa. Kaupan myötä 84 työntekijää siirtyy uudelle omistajalle.    

Fortum Oyj
Anne Brunila
Johtaja, Konsernin yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys

Lisätietoja:
Per Langer, Executive Vice President, Fortum
Jens Bjöörn, Head of Communications, Fortum Värme, tel. +46 702 98 41 25

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi