Pörssitiedote

Suomen valtion ehdotukset hallintoneuvoston palkkioiksi ja jäseniksi Fortum Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

25 helmikuu 2011, 15:31

Fortum Oyj on tänään vastaanottanut enemmistöosakkaansa Suomen valtion ehdotukset 31.3.2011 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle koskien hallintoneuvoston palkkiota ja jäseniä. Kuten yhtiökokouskutsusta ilmenee, Suomen valtio on tehnyt yhtiökokoukselle esityksen hallintoneuvoston lakkauttamisesta.

Suomen valtio tulee ehdottamaan, että jos esitys hallintoneuvoston lakkauttamisesta hyväksytään yhtiökokouksessa, hallintoneuvoston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille ei makseta palkkioita yhtiökokouksen ja yhtiöjärjestysmuutoksen rekisteröinnin väliseltä toimikaudelta.

Siltä varalta, että valtion ehdotusta ei hyväksyttäisi, valtio tulee ehdottamaan yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkiot ja kulukorvaukset säilytettäisiin ennallaan eli puheenjohtajalle 1 000 euroa/kuukausi, varapuheenjohtajalle 600 euroa/kuukausi ja muille jäsenille kullekin 500 euroa/kuukausi. Lisäksi kokouksiin osallistumisesta maksettaisiin kokouspalkkiota 200 euroa kokoukselta sekä korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut.

Suomen valtio on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän vahvistamista kymmeneksi (10) ja että hallintoneuvoston jäseniksi valittaisiin hallintoneuvoston nykyiset jäsenet eli Markku Laukkanen, Sanna Perkiö, Martti Alakoski, Tarja Filatov, Sampsa Kataja, Kimmo Kiljunen, Katri Komi, Panu Laturi, Juha Mieto ja Helena Pesola. Valtio ehdottaa että Markku Laukkanen jatkaisi hallintoneuvoston puheenjohtajana ja Sanna Perkiö varapuheenjohtajana.

Mikäli hallintoneuvoston lakkauttamista koskeva ehdotus hyväksytään yhtiökokouksessa, valinta tehtäisiin toimikaudelle, joka päättyisi lakkauttamista koskevan yhtiöjärjestysmuutoksen tultua rekisteröidyksi. Muussa tapauksessa valinta tehtäisiin toimikaudelle, joka päättyisi valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Fortum Oyj
Anne Brunila
Johtaja, Konsernin yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys

Lisätietoja:
Osastopäällikkö Pekka Timonen, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto,
puh. (09) 1602 3000

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi