Lehdistötiedote

Fortumilta uusi kaukolämpötuote ympäristötietoisille yritysasiakkaille

25 helmikuu 2011, 09:06

Fortum Power and Heat Oy Lehdistötiedote 25.2.2011

Fortum Power and Heat Oy
Lehdistötiedote                                                                
25.2.2011

Fortum lanseeraa uuden Hiilineutraali-kaukolämpötuotteen, joka tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden vaikuttaa käyttämänsä kaukolämmön hiilidioksidipäästöihin. Asiakkaat voivat nyt kompensoida lämmönkäyttönsä aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Tuote perustuu lentomatkustamisesta tuttuun ympäristövaikutusten kompensointiin.

Menetelmä on asiakkaalle hyvin joustava ja kompensoitua päästömäärää voi kasvattaa esimerkiksi vuosittain. Fortum Hiilineutraali maksaa 5 €/MWh normaalien kaukolämpömaksujen lisäksi, ja se laskutetaan osana lämpölaskua.

Matkalla kohti hiilidioksidipäästötöntä kaukolämmön tuotantoa

Fortum tekee pitkäjänteistä työtä kaukolämmöntuotannon ominaispäästöjen pienentämiseksi ja kehittää jatkuvasti tuotantorakennettaan entistä hiilidioksidipäästöttömään suuntaan. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on olla kokonaan hiilidioksidipäästötön kaukolämmön ja sähkön tuottaja.

Kaukolämpö mahdollistaa tehokkaasti päästöjen pienentämisen keskitetysti, koska tuotannossa käytettävää polttoainetta voidaan vaihtaa eri tilanteiden mukaan. Pyrimme jatkuvasti parantamaan omaa energiatehokkuuttamme mm. pienentämällä kaukolämpöverkoston lämpöhäviöitä ja optimoimalla lämpökeskusten käyttöä. Energiatehokkuutta parantamalla käytettävän polttoaineen tarve pienenee ja myös päästöt pienenevät.

"Muutokset tuotantorakenteessa vievät aikaa. Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa lämmityksen hiilidioksidipäästöihin jo tänään", sanoo Fortumin liiketoimintajohtaja Jouni Haikarainen.

Päästöt vähentyneet Espoon alueella

Fortum on tehnyt Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella pitkäjänteistä työtä ilmaston hyväksi. 1980-luvulta alkanut vaiheittainen siirtyminen kivihiilestä ja öljystä maakaasuun on alentanut kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöjä kolmanneksen. Myös typenoksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt ovat vähentyneet merkittävästi, samanaikaisesti kun energian tarve ja tuotanto alueella ovat kasvaneet. Vuonna 2009 Espoon Suomenojalla otettiin käyttöön uusi sähköä ja lämpöä tuottava voimalaitos, jossa polttoaineena käytetään maakaasua. Laitoksen myötä Espoon hiilidioksidin ominaispäästöt ovat pienentyneet yli 15 % vuoden 2006 tasolta.

Alkuvuonna 2011 valmistuneessa selvityksessä arvioitiin vaihtoehtoja lämmöntuotannon päästöjen kustannustehokkaaseen vähentämiseen Espoon alueella. Fortum tutkii muun muassa mahdollisuutta aloittaa Suomenojan nykyisissä kattiloissa biopolttoaineen tai biohiilen polttaminen, joiden avulla pystyttäisiin korvaamaan kivihiilen käyttöä. Eräs vaihtoehto olisi lämpöpumppuratkaisujen nykyistä suurempi hyödyntäminen. Myös Espoon jäteveden puhdistamon poistovesien hukkalämmöstä voitaisiin tehdä kaukolämpöä lämpöpumpun avulla.

Lisää tietoa Fortum Hiilineutraali -tuotteesta: www.fortum.fi/hiilineutraali


Fortum Heat-divisioona  
Viestintä

Lisätietoja: Anne Salonen, Fortum Heat-divisioona, tuotepäällikkö, puh. 040 830 7898
 

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2010 Fortumin liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja liikevoitto 1,7 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 11 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.