Pörssitiedote

Fortum Oyj:n hallituksen jäsenehdokkaat vuodelle 2011

02 helmikuu 2011, 09:11

Fortum Oyj:n yhtiökokous päätti 25.3.2010 asettaa kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista koostuvan osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta on kokouksessaan 1.2.2011 päättänyt ehdottaa Fortum Oyj:n 31.3.2011 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu 7 jäsenestä ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi. Matti Lehti ja Birgitta Johansson-Hedberg ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä.

Uudelleen valittaviksi ehdotetaan:
Sari Baldauf, ehdotetaan valittavaksi puheenjohtajaksi
Christian Ramm-Schmidt, ehdotetaan valittavaksi varapuheenjohtajaksi
Esko Aho, jäseneksi
Ilona Ervasti-Vaintola, jäseneksi
Joshua Larson, jäseneksi

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan:
Minoo Akhtarzand, jäseneksi
Heinz-Werner Binzel, jäseneksi

Fortum Oyj:n osakkeenomistajien nimitysvaliokunta päätti esittää Fortum Oyj:n yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät samoina kuin vuonna 2010, ja ovat seuraavat:

Puheenjohtajalle, 66 000 euroa/vuosi
Varapuheenjohtajalle, 49 200 euroa/vuosi
Jäsenille, 35 400 euroa/vuosi
Kokouspalkkio, 600 euroa/kokous

Kokouspalkkio maksetaan myös valiokuntien kokouksista, ja se maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuvalle ja kolminkertaisena muualla Suomen ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle.

Lisäksi korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Fortum Oyj
Anne Brunila
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys

Lisätietoja:
Pekka Timonen, osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan puheenjohtaja, puh. 09 1602 3000

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

 

 

Uusien jäsenehdokkaiden ansioluettelot

 MINOO AKHTARZAND
s. 1956

Koulutus:
Diplomi-insinööri, sähkötekniikka, Kungliga Tekniska Högskolan

Päätehtävä:
Jönköpingin läänin maaherra

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Banverket, pääjohtaja, 2008-2010
Uppsalan alueen työvoimalautakunnan (länsarbetsnämnd) johtaja, 2006-2008
Vattenfall AB, useita johtotason tehtäviä, 1984–2006
Stockholm Energi, 1981–1984

Merkittävimmät luottamustoimet:
Sveriges Radio, hallituksen jäsen, 2007-
EIM (European Infrastructure Managers), varapuheenjohtaja, 2009-2010
Vattenfall Bränsle AB, hallituksen jäsen, 2004-2006
Vattenfall Vattenkraft, hallituksen jäsen, 2003-2006
Vattenfall Business service AB, hallituksen jäsen, 2003–2006
Västerbergslagens Energi AB, hallituksen puheenjohtaja, 2000–2004

Osakeomistus:
Minoo Akhtarzand ei omista Fortum Oyj:n osakkeita.


HEINZ-WERNER BINZEL
s. 1954

Koulutus:
Technische Hochschule Darmstadt / Queen Mary College, Lontoo
Taloustieteiden ja sähkötekniikan diplomi-insinööri: Diplom-Wirtschaftsingenieur 

Fachhochschule Mainz
Ekonomi: Betriebswirt (grad.)

Päätehtävä:
Yksityinen konsultti

Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
RWE Energy AG, hallituksen jäsen, sähkön, kaasun ja veden hankinta ja myynti, 2003–2005
RWE SOLUTIONS AG, hallituksen jäsen talousjohtajana ja vuodesta 2002 alkaen toimitusjohtajana, 1999-2003
NUKEM GMBH, useita johtotason tehtäviä Saksassa ja USA:ssa, 1981–1999

Merkittävimmät luottamustoimet:
TÜV Rheinland Holding AG, hallintoneuvoston jäsen 04/2008 alkaen; tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 04/2010 alkaen
RWE Solutions AG, hallintoneuvoston puheenjohtaja, 2003–2006

Osakeomistus:
Heinz-Werner Binzel ei omista Fortum Oyj:n osakkeita