Pörssitiedote

Sähköjohdannaisten kirjanpitokäytäntö pienentää Fortumin Q4/2010 osakekohtaista tulosta vuoden lopun korkeiden sähkön termiinihintojen vuoksi - ei vaikutusta kassavirtaan tai vertailukelpoiseen liikevoittoon

18 tammikuu 2011, 08:30

Ennakkotietojen mukaan Fortumin sähköntuotantoa suojaavien johdannaisten IFRS:n (IAS 39) mukaisella kirjanpitokäytännöllä on normaalia suurempi vaikutus konsernin viimeisen neljänneksen 2010 liikevoittoon. Vaikutus loka-joulukuun 2010 osakekohtaiseen tulokseen on noin -0,18 euroa, ja se on seurausta IFRS:n edellyttämästä, Fortumin suojausposition käyvän arvon muutosten kirjaamiskäytännöstä. Johdannaisten käyvän arvon muutoksilla ei ole vaikutusta Fortumin kassavirtaan tai vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Loka-joulukuussa 2010 vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen sähkön termiinihinnat nousivat lokakuun alun 51 eurosta megawattitunnilta (euroa/MWh) joulukuun lopun 84 euroon/MWh. Suurin osa noususta, 22 euroa/MWh, tapahtui joulukuun aikana. Myös koko vuoden 2011 termiinihinnat nousivat merkittävästi joulukuun aikana.

Kuluvan vuoden ensimmäisten viikkojen aikana kirjanpitokäytännön vaikutus on suurelta osin ollut päinvastainen Nord Poolissa nopeasti laskeneiden vuoden 2011 sähkön termiinihintojen vuoksi. Tammikuun aikana esimerkiksi helmikuun 2011 termiinihinta on laskenut 63 euroon/MWh.

IFRS:n (IAS 39) mukaisesti osaan Fortumin sähköntuotannon suojauksessa käyttämistä johdannaisinstrumenteista ei sovelleta suojauslaskentaa (Hedge Accounting), joka sallii johdannaisposition käyvän arvon muutosten kirjaamisen omaan pääomaan taseessa. Siltä osin kun suojauslaskennan soveltaminen ei ole mahdollista IFRS:n mukaan, johdannaisten käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. Vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä tämän kirjanpitokäytännön vaikutus oli poikkeuksellisen merkittävä.

Fortum julkistaa vuoden 2010 tilinpäätöstiedotteensa 2.2.2011 noin klo 9.00 EET.

Fortum Oyj
Anne Brunila
Johtaja, Konsernin yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys

Lisätietoja:
Fortumin sijoittajasuhteet, puh. 010 453 6150 ja 010 453 2552 / investors [ät] fortum [piste] com
Mika Paloranta, Head of Asset Backed Trading, puh. 010 452 4138

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi