Lehdistötiedote

Fortumin Imatran asuntoalueen kehittämisen ensimmäinen vaihe saatu päätökseen -

19 tammikuu 2011, 11:55

Fortum Oyj Lehdistötiedote 19.1.2011 arkkitehtiopiskelijoiden kehitysehdotukset esillä Imatran kaupungintalolla

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
19.1.2011

Fortum käynnisti kesällä 2010 Imatran vesivoimalaitoksen läheisyydessä olevan asuntoalueensa kehittämistyön. Hankkeen tavoitteena on alueen maankäytön tehostaminen. Suunnittelutyö tehdään yhteistyössä Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen kanssa osana Urban Renewal -kurssia, jonka teemana on houkutteleva täydennysrakentaminen.

Kurssin osallistujat tekivät kukin oman ehdotuksensa alueen kehittämissuunnitelmaksi. Suunnittelualue käsittää yli 30 hehtaarin maa-alueen kauniilla paikalla Vuoksen rannalla. Aluetta halkovat kuitenkin useat eri sähkönsiirtojärjestelmät, mikä tuo lisähaasteen alueen suunnitteluun.

Aluksi kurssilla tehtiin alueen luontoa, liikennettä, rakennushistoriaa ja muita peruslähtökohtia analysoiva osuus. Sen yhteydessä järjestettiin myös yhdessä Imatran kaupungin kanssa seminaari, jossa valotettiin Imatraa kaupunkina, sen historiaa ja kehitettävän alueen lähtökohtia erityisesti imatralaisesta näkökulmasta.

Seuraavassa vaiheessa kukin opiskelija teki ehdotuksen alueen kehittämissuunnitelmaksi. Opiskelijoiden ehdotuksissa uuden rakennusoikeuden määrä alueella vaihtelee muutamasta kymmenestä tuhannesta jopa lähes 200 000 kerrosneliömetriin. Kurssille osallistui kaikkiaan 17 opintojen loppuvaiheessa olevaa arkkitehtiylioppilasta 9 eri maasta. Opiskelijoita ohjasi viisi kokenutta arkkitehtiä professori Trevor Harrisin ja tohtori Antti Ahlavan johdolla.

Oppilastyöt ovat nyt esillä Imatran kaupungintalon aulassa. Näyttely on avoinna 4.2.2011 saakka. Töihin voi lisäksi tutustua Imatran kaupungin internet-sivuilla, osoitteessa: www.imatra.fi. Sivuilla voi myös jättää kommentteja ja parannusehdotuksia.

Saatujen palautteiden jälkeen alueelle ryhdytään laatimaan ehdotusta asemakaavan muuttamiseksi. Asemakaavamuutoksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2011 aikana.


Fortum
Viestintä

Lisätietoja:
Mikko Tavastila, Fortum, kiinteistöryhmän päällikkö, puh. 050 452 5796 , mikko [piste] tavastila [ät] fortum [piste] com
Timo Lahtinen, Fortum, kiinteistövarallisuuspäällikkö, puh. 040 480 2665, timo [piste] lahtinen [ät] fortum [piste] com


Kuva: Fortumin asuntoalue Imatralla

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä voimalaitosten käyttö ja kunnossapito.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2009 Fortumin liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 11 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.fi