Pörssitiedote

Fortum alustavaan sopimukseen Fingridin osakkeiden myynnistä Suomen valtiolle ja Ilmariselle

26 tammikuu 2011, 14:03

Fortum, Suomen valtio ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ovat alustavasti sopineet, että Fortum myy 25 %:n omistusosuutensa Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:ssä. Valtio ostaa noin 81 %:a ja Ilmarinen noin 19 %:a Fortumin osakkeista. Kaupan loppuun saattaminen vaatii vielä lopullisen myyntisopimuksen sekä tarvittavat hyväksynnät osapuolten päätöksentekoelimissä. Se on myös ehdollinen Kilpailuviraston hyväksynnälle.

Osakkeiden myyntihinnaksi on sovittu kokonaisuudessaan 325 miljoonaa euroa. Fortum ennakoi kirjaavansa osakemyynnistä noin 200 miljoonan euron myyntivoiton, eli noin 0,22 euroa osaketta kohden, kun järjestely on toteutunut. Fortum arvioi saattavansa kaupan päätökseen vuoden 2011 alkupuoliskon aikana. Myyntivoitto käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Fortum myy omistuksensa Fingridissä EU:n kolmannen energiamarkkinapaketin yhtenä seurauksena. Syyskuun alussa 2009 voimaan saatettu paketti edellyttää sähkön korkeajännitesiirron ja tuotannon eriyttämistä, ja sen mukaan Fortumin tulee myydä omistusosuutensa kantaverkkoyhtiö Fingridissä viimeistään vuoden 2012 alussa.

"Olemme erittäin tyytyväisiä, että voimme sopia Suomen valtion ja Ilmarisen kanssa Fingridin osakkeiden kaupasta. Tällä kaupalla edistämme osaltamme yhtenäisten ja avointen eurooppalaisten energiamarkkinoiden kehitystä," sanoo johtaja Timo Karttinen Fortumista.

Fortum Oyj
Anne Brunila
Johtaja, Konsernin yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys

Lisätietoja:
Timo Karttinen, Johtaja, Electricity Solutions and Distribution -divisioona, puh. 010 453 6555

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi