Lehdistötiedote

Uusi yksikkö vihittiin käyttöön Fortumin Tjumenin voimalaitoksella Venäjällä

21 joulukuu 2010, 10:59

Fortumin sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen (CHP) Tjumen CHP-1:n uuden yksikön vihkiäisiä vietettiin tänään Tjumenissä Länsi-Siperiassa lähes 40 asteen paukkupakkasessa. Uusi yksikkö on ensimmäinen Fortumin mittavan investointiohjelman kohteista Venäjällä, ja se otetaan tuotantokäyttöön ensi vuoden alkupuolella.

Uusi yksikkö on maakaasukäyttöinen kaasukombilaitos, joka tuottaa sähköä kaasu- ja höyryturbiineilla. Sen sähköntuotantokapasiteetti on 230 megawattia (MW) ja lämmöntuotantokapasiteetti 293 MW. Käyttöönoton myötä koko voimalaitoksen sähköntuotantokapasiteetti nousee 662 MW:iin ja lämmöntuotantokapasiteetti 1 640 MW:iin. Osana Fortumin Venäjän investointiohjelmaa Tjumen CHP-1 laitokselle rakennetaan vielä kaksi yksikköä, joiden molempien sähköteho on 225 MW. Niiden arvioidaan valmistuvan vuonna 2014.

Hiilidioksidipäästöt pienevät alueella merkittävästi

Kaasukombiteknologia edustaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa maakaasun poltossa. Uuden laitoksen hyötysuhde on 85 %, kun nykyisten kaasuyksiköiden hyötysuhde on 60 %. Verrattuna Tjumenin alueen nykyiseen energiantuotantorakenteeseen, hiilidioksidipäästöt alueella alenevat noin 400 000 tonnia vuosittain.

”Investointiohjelmamme ensimmäisen yksikön vihkiminen on meille erittäin merkittävä askel Venäjällä. Yksikkö tuo uutta tuotantoa Länsi-Siperian kaasu- ja öljyteollisuuden tarpeisiin ja auttaa meitä tehostamaan energiantuotantoamme Tjumenissä”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula. ”Mittavan investointiohjelmamme kautta olemme jatkossakin rakentamassa uutta kapasiteettia Uralin ja Länsi-Siperian alueille. Venäjä on Fortumille tärkeä kotimarkkina, ja haluamme olla mukana kehittämässä sähkö- ja lämpömarkkinoita yhdessä venäläisten kumppaneittemme kanssa”, hän summaa.

Venäjän ensimmäinen moderni kaukolämmön mittauslaitteisto käyttöön Tjumenissä

Keskeisessä osassa energiatehokkuuden parantamisessa Venäjällä on myös kaukolämpöverkkojen uudistaminen ja lämmön jakelun tehostaminen. Uuden laitoksen vihkiäisten yhteydessä Tjumenissä otettiin käyttöön myös Venäjän ensimmäinen täysin digitalisoitu kaukolämmön syöttöä ja kulutusta mittaavaa laitteisto. OAO Fortumin omistaman kaukolämmön runkoverkon ja kaupungin jakeluverkon väliin asennettu laitteisto hyödyntää GPRS-tiedonsiirtoa. Yhteensä 159 vastaavaa mittausyksiköitä asennetaan vuoden 2011 kuluessa. Niiden avulla Fortum kykenee paikantamaan lämmönjakelun ongelmapisteet ja vähentämään siten lämpöhävikkejä.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Anne Brunila, johtaja, yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys, Fortum, puh. 040 081 3952

Taustaa Tjumenin alueesta
Tjumenin alue on Venäjän kaasun- ja öljyntuotannon keskus ja Moskovan jälkeen maan vauraimpia seutuja. Tjumenin kaupungissa asuu yli 600 000 asukasta. Energiantuotantoon keskittyneen teollisuutensa vuoksi sähkönkulutus ei alueella juurikaan laskenut taantuman aikana, kun muualla Venäjällä lasku oli huomattavaa. Fortumilla on Tjumenin alueella kolme sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosta, joista kaksi sijaitsevat Tjumenin kaupungissa ja yksi läheisessä Tobolskin kaupungissa. Vuonna 2009 OAO Fortum myi 2/3 tuottamastaan sähköstä Tjumenin alueella.

Taustaa Tjumen CHP-1 voimalaitoksesta
Maakaasukäyttöinen Tjumen CHP-1 valmistui vuonna 1960. Vuonna 1972 voimalaitoksen tuotantokapasiteettia nostettiin 450 MW:iin ja siitä tuli tärkein energianlähde alueen öljykentille. Helmikuussa 2004 Tjumen CHP-1:ssä otettiin käyttöön Venäjän ensimmäinen kaasukombilaitos, jonka myötä kapasiteetti nousi 472 MW:iin. Iästään huolimattaan laitos on vielä tänäänkin yksi Venäjän nykyaikaisimmista voimalaitoksista. Viidenkymmenen vuoden aikana Tjumen CHP-1 on tuottanut sähköä yhteensä 109 terawattituntia (TWh) ja lämpöä 151 TWh:ia.

Taustaa Fortumin investointiohjelmasta
Fortumin Venäjällä toimiva tytäryhtiö OAO Fortum on sitoutunut toteuttamaan investointiohjelman, joka nostaa sen sähköntuotantokapasiteettia nykyisestä noin 2 800 MW:sta noin 5 100 MW:iin. Investointiohjelma koostuu seitsemästä uudesta yksiköstä, jotka Fortum suunnittelee ottavansa käyttöön vuoden 2014 loppuun mennessä. Ensimmäisten kolmen yksikön arvioidaan valmistuvan tuotantoon vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla ja näistä Tjumen CHP-1 laitokselle valmistuva uusi yksikkö on ensimmäinen.

Fortumille uusi kapasiteetti on avainasemassa vakaan tuloskasvun luomisessa Venäjällä, sillä tuotantovolyymien kasvu tuo lisää myyntituloja, ja uuden kapasiteetin odotetaan saavan vähintään 3–4 kertaa vanhaa kapasiteettia korkeampaa hintaa kapasiteettimarkkinoilla. Investointiohjelman loppuosan arvo syyskuun lopun 2010 valuuttakursseilla laskettuna on arviolta 1,7 miljardia euroa lokakuusta 2010 eteenpäin.

Fortum lyhyesti
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2009 Fortumin liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 11 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.fi

Kuvia Tjumenistä (linkki voimassa 18.1.2011 asti)