Lehdistötiedote

Fortumin Naantalin voimalaitos 50 vuotta

10 joulukuu 2010, 09:00

Fortum Power and Heat Oy Lehdistötiedote 10.12.2010

Fortumin Naantalin voimalaitos 50 vuotta                    

Naantalin voimalaitos on tuottanut sähköä jo viidenkymmenen vuoden ajan.    
Joulukuun 11. päivä tulee kuluneeksi päivälleen 50 vuotta siitä, kun ensimmäinen
yksikkö Naantalin satamassa käynnistyi. Naantalissa on vuosien saatossa tuotettu
yhteensä 42 terawattituntia sähköä, yli 35 terawattituntia kaukolämpöä ja lähes 
12 terawattituntia höyryä.                           

Alun perin ainoastaan sähköä tuottanut voimalaitos tuottaa nykyisin myös pääosan
Turun seudun kaukolämmöstä ja lähiseudun teollisuuslaitosten käyttämästä    
höyrystä: Naantalin laitos muutettiin 1980-luvun alussa             
vastapainevoimalaitokseksi, ja Turun seudun kaukolämpö Oy perustettiin     
siirtämään Naantalissa tuotettu lämpö Turun, Raision, Kaarinan ja Naantalin   
kaukolämpöverkkoihin. Naantalissa tuotetaan lämpöä noin 180 000 asukkaalle   
Turkuun ja ympäröiviin kuntiin. Voimalaitoksella työskentelee noin 130     
fortumlaista. Toimintaympäristön muutoksiin sopeutuminen ja henkilöstön     
ammattitaito ovat mahdollistaneet Naantalin voimalaitoksen kehittymisen,    
erinomaisen käytettävyyden ja toiminnan jatkumisen viiden vuosikymmenen ajan  
tähän päivään asti ja vielä vuosiksi eteenpäin.                 

Fortumin tarkoituksena on taata energiantuotannon jatkuminen Naantalin     
voimalaitoksella ja samalla vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä sekä  
lisätä biopolttoaineiden käyttöä Turun seudun energian tuotannossa. Siksi Fortum
on käynnistänyt ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) korvaavan         
energiatuotantokapasiteetin rakentamisesta Naantalin voimalaitosalueelle.    
YVA-ohjelmassa on esitetty kaksi vaihtoehtoa, joilla nykyistä energiatuotantoa 
voidaan korvata ja samalla lisätä bio- ja kierrätyspolttoaineiden käyttöä ja  
siten vähentää hiilidioksidipäästöjä Turun seudun energian tuotannossa.     

Osana suunniteltua Turun seudun kaukolämpöverkkojen ja energiantuotannon    
uudelleenjärjestelyä, Fortum on ilmoittanut harkitsevansa Naantalin       
voimalaitoksen vuokraamista tai myymistä osakkuusyhtiölleen Turun Seudun    
Maakaasu ja Energia Oy:lle. Uudelleenjärjestelyjen tavoitteena on turvata    
kilpailukykyinen energiantuotanto alueella.                   

Fortum Heat-divisioona                             
Viestintä                                    

Lisätietoja: Ari Anttila, voimalaitospäällikkö, puh. 050 454 2293        

Fortum                                     
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja 
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat   
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian  
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.  
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä      
voimalaitosten käyttö ja kunnossapito. 
                     
Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle. 
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat 
nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2009 Fortumin    
liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto 1,8 miljardia euroa.     
Konsernissa työskentelee noin 11 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan  
NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.fi