Lehdistötiedote

Fortum mukaan vesivoimakonsessioiden tarjouskilpailuihin Ranskassa

17 joulukuu 2010, 12:00

Fortum valmistelee osallistumista Ranskan vesivoimakonsessioiden eli käyttöoikeussopimusten tarjouskilpailuihin, joiden odotetaan käynnistyvän virallisesti vuonna 2011. Fortumin strategian mukaisesti yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa valikoidusti Euroopan yhdentyvillä sähkömarkkinoilla, Pohjoismaissa ja Venäjällä.

“Ranskan vesivoimakonsessioiden uusiminen tarjoaa harvinaisen tilaisuuden merkittävään vesivoimaosuuteen keskeltä Euroopan yhdentyviä energiamarkkinoita. Ranskassa avautuvat mahdollisuudet sopivat erittäin hyvin strategiaamme, joka perustuu vahvaan osaamiseemme vesivoimatuotannossa sekä asiantuntemukseemme ja pitkäaikaiseen kokemukseemme kilpailluilla energiamarkkinoilla toimimisesta. Olemmekin valmiita osallistumaan ensimmäiseen tarjouskilpailuun vuonna 2011”, johtaja Matti Ruotsala Fortumista sanoo.

Ranska on Euroopan toiseksi suurin vesivoimamarkkina 25 000 megawatin tuotantokapasiteetillaan. Euroopan unionin linjausten mukaisesti vesivoimakonsessiot maassa uusitaan avoimen tarjouskilpailun kautta. Ranskan hallitus aloittaa ensimmäisten kymmenen konsession osalta tarjousprosessin vuosina 2011-2015. Ne vastaavat kaikkiaan 5 300 megawatin kapasiteettia.

Fortumin tavoitteena on osallistua Ranskassa vähähiilisen yhteiskunnan rakentamiseen hyödyntämällä osaamistaan hiilidioksidipäästöttömässä energiantuotannossa. Vuonna 2009 Fortumin sähköntuotannosta Euroopassa 91% oli hiilidioksidipäästötöntä.

Fortumilla on vahvat näytöt tehokkaasta ja ympäristömyönteisestä vesivoimatuotannosta. Yhtiöllä on Pohjoismaissa 260 vesivoimalaitosta ja niiden myötä laajaa ja pitkäaikaista kokemusta laitosten suunnittelusta, rakentamisesta, tehonkorotuksista sekä käytöstä ja kunnossapidosta. Fortumin vesivoiman tuotantokapasiteetti on 4 600 megawattia ja yhtiön vuotuisesta sähköntuotannosta yli kolmasosa perustuu vesivoimaan. Suurin osa Fortumin vesivoimasta tuotetaan Keski-Ruotsin 211 vesivoimalaitoksessa. Ruotsissa teholtaan suurimmat vesivoimalaitokset sijaitsevat Ljusnan-, Indalsälven- ja Dalälven-joissa. Suomessa Fortum on suurin vesivoiman tuottaja. Yhtiön 49 vesivoimalaitosta kattavat omistukset sijaitsevat Oulujoen, Kemijoen ja Vuoksen vesistöissä.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Matti Ruotsala, johtaja, Fortum, puh. 040 048 7052
Mari Kalmari, viestintäjohtaja, Power-divisioona, puh. 010 452 9211


Taustaa Ranskan vesivoimakonsessioista
Valtio omistaa Ranskassa kaikki suuret vesivoimalaitokset, padot ja vesistöt, mutta yksityiset energiayhtiöt vastaavat niiden toiminnasta konsessioiden eli käyttöoikeussopimusten puitteissa. Yhtiöt sitoutuvat sopimuksen mukaisesti käyttämään ja kunnossapitämään vesivoimalaitoksia sekä myymään tuotetun sähkön asiakkailleen tai sähköpörssiin. Osa liiketoiminnan tuotoista palautetaan Ranskan valtiolle ja paikallishallinnolle liikevaihtoon sidottujen käyttöoikeusmaksujen muodossa.

Ranskassa pyritään nyt lisäämään kilpailua sähkömarkkinoilla avaamalla tarjouskilpailu vesivoimakonsessioista myös uusille toimijoille. Tarjoajilta odotetaan ehdotuksia vesivoimakapasiteetin lisäämiseksi ja voimalaitosten tehojen korottamiseksi edesauttamaan Ranskan uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamista.


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2009 Fortumin liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 11 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
Lisätietoja: www.fortum.fi