Lehdistötiedote

Suomussalmen purosta löytyi taimenia ja pikkunahkiaisia

11 marraskuu 2010, 10:46

Fortum Oyj Lehdistötiedote 11.11.2010

Suomussalmen purosta löytyi taimenia ja pikkunahkiaisia             

Suomussalmen latvavesiltä Suojoesta löytyi puronkunnostustöiden yhteydessä   
taimenia ja pikkunahkiaisia, joiden luultiin kadonneen alueen puroista. Havainto
tehtiin Kainuun Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeena toteuttamassa Suojoen   
kunnostuskohteessa.                               

Taimenpurojen kunnostaminen on osa Kainuun Etu Oy:n hallinnoimaa Kainuun    
vaelluskalahanketta. Fortum osarahoittaa hanketta omasta ympäristörahastostaan, 
johon varat kertyvät Ekoenergia-merkityn Fortum Tarkka -vesisähkön myynnistä.  

"Alkuperäislajien löytyminen on erittäin merkittävää. Kunnostusten avulla    
pienistäkin puroista voidaan elvyttää vaelluskalojen poikastuotantoalueita,   
joissa alkuperäinen kalakanta voi lisääntyä. Olen myös erittäin ilahtunut
siitä, että yksityismetsänomistajat ovat innostuneet ennallistamaan metsäojia
ja taimenpuroja metsäalueillaan", sanoo Kainuun vaelluskalahankkeen
projektipäällikkö Simo Yli-Lonttinen. 

Kainuun vaelluskalahankkeen tavoitteena on edesauttaa vaelluskalojen      
luonnonmukaista lisääntymistä keskeisimmissä Oulujärveen laskevissa vesistöissä.
Tavoitteena on saada Kainuun laajat hajallaan olevat lisääntymisalueet nykyistä 
paremmin tuottamaan vaelluskalojen laatupoikasia.                

Lisätietoja hankkeesta ja haastattelupyynnöt: 
Simo Yli-Lonttinen, puh. 050 585 9459

Fortum                                     
Viestintä                                    

Fortum
                                     
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja 
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat   
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian  
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.  
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä      
voimalaitosten käyttö ja kunnossapito.                     

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle. 
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat 
nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2009 Fortumin    
liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto 1,8 miljardia euroa.     
Konsernissa työskentelee noin 11 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan  
NASDAQ OMX Helsingissä.                             

Lisätietoja: www.fortum.fi