Lehdistötiedote

Suomussalmen purosta löytyi taimenia ja pikkunahkiaisia

11 marraskuu 2010, 10:46

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
11.11.2010

Suomussalmen purosta löytyi taimenia ja pikkunahkiaisia Suomussalmen latvavesiltä Suojoesta löytyi puronkunnostustöiden yhteydessä taimenia ja pikkunahkiaisia, joiden luultiin kadonneen alueen puroista. Havainto tehtiin Kainuun Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeena toteuttamassa Suojoen kunnostuskohteessa. Taimenpurojen kunnostaminen on osa Kainuun Etu Oy:n hallinnoimaa Kainuun vaelluskalahanketta. Fortum osarahoittaa hanketta omasta ympäristörahastostaan, johon varat kertyvät Ekoenergia-merkityn Fortum Tarkka -vesisähkön myynnistä. "Alkuperäislajien löytyminen on erittäin merkittävää. Kunnostusten avulla pienistäkin puroista voidaan elvyttää vaelluskalojen poikastuotantoalueita, joissa alkuperäinen kalakanta voi lisääntyä. Olen myös erittäin ilahtunut siitä, että yksityismetsänomistajat ovat innostuneet ennallistamaan metsäojia ja taimenpuroja metsäalueillaan", sanoo Kainuun vaelluskalahankkeen projektipäällikkö Simo Yli-Lonttinen. Kainuun vaelluskalahankkeen tavoitteena on edesauttaa vaelluskalojen luonnonmukaista lisääntymistä keskeisimmissä Oulujärveen laskevissa vesistöissä. Tavoitteena on saada Kainuun laajat hajallaan olevat lisääntymisalueet nykyistä paremmin tuottamaan vaelluskalojen laatupoikasia. Lisätietoja hankkeesta ja haastattelupyynnöt: Simo Yli-Lonttinen, puh. 050 585 9459 Fortum Viestintä Fortum Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä voimalaitosten käyttö ja kunnossapito. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2009 Fortumin liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 11 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja: www.fortum.fi