Lehdistötiedote

Ruotsin kilpailuviranomainen luopuu Fortumin kaukolämpöhinnoittelua koskevasta tutkinnasta

15 marraskuu 2010, 09:43

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
15.11.2010

Ruotsin kilpailuviranomainen luopuu Fortumin kaukolämpöhinnoittelua koskevasta tutkinnasta Ruotsin kilpailuviranomainen (Konkurrensverket, KKV) on tänään ilmoittanut luopuvansa Fortumin markkina-aseman käyttöä ja kaukolämmön hinnoittelua Tukholman alueella koskevasta tutkinnasta. KKV käynnisti tutkintansa vuonna 2007 sillä perusteella, että Fortum Värme, jossa Tukholman kaupungilla on 50 %:n taloudellinen omistusosuus, on Ruotsin suurin kaukolämpöyhtiö ja Tukholman alue muodostaa maan suurimman kaukolämpömarkkinan. Tutkinnan päätteeksi viranomainen toteaa muun muassa, että Fortumin kaukolämmön hinnat Tukholman alueella ovat reaalisesti laskeneet 1,5 % vuosina 2005-2010. Tutkinnan aikana on tullut entistä selvemmin esille miten tärkeää asiakkaiden luottamus on kaukolämmöntoimittajille. Fortum haluaa omalta osaltaan parantaa asiakkaidensa luottamusta kaukolämmön hinnoittelun oikeudenmukaisuuteen kertomalla entistä avoimemmin tuotoistaan sekä raportoimalla tulokehyksestä, jota tuotantolaitosten ja lämpöverkkojen kestävä kehittäminen edellyttää vuonna 2011. "Kilpailuviranomaisen päätös luopua tutkinnasta on meille tervetullut. Kun kaukolämmön hinnoittelua kritisoidaan, unohdetaan helposti vihreän verouudistuksen vaikutus kuluttajien lämmityslaskuihin. Se on korottanut veroja sekä sähkön ja lämmön tuotantokustannuksia Ruotsissa merkittävästi. Verouudistuksen tavoitteena oli nopeuttaa siirtymistä kestävään energiatalouteen. Tosiasiassa kaikkien muiden lämmitysmuotojen hinnat ovat nousseet enemmän kuin kaukolämmön hinnat", sanoo Fortumin Ruotsin lämpöliiketoiminnan johtaja Anders Egelrud. Kaukolämpö on vaivaton ja ympäristömyönteinen lämmitysratkaisu etenkin kun lämpö tuotetaan energiatehokkaasti sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa, joissa polttoaineen hyötysuhde nousee yli 90 %:iin. Pitkälti kaukolämpöön siirtymisen ansiosta hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet Tukholmassa vuodesta 1980 noin 60 %, typen oksidien päästöt noin 80 % ja rikkipäästöt noin 90 %. Fortumin tavoitteena on pienentää energiantuotantonsa ympäristövaikutuksia Tukholmassa entisestään lisäämällä bio- ja jätepolttoaineisiin perustuvaa tuotantoa. "Kaukolämmön ansiosta Tukholmasta on kehittynyt yksi maailman johtavista pääkaupungeista kestävän kehityksen saralla, mutta kaukolämpöä ei tule pitää itsestäänselvyytenä. Lähivuosikymmeninä edessämme on mittavat investoinnit uuteen, tehokkaaseen tuotantokapasiteettiin, jolla voimme varmistaa, että kaukolämpö on jatkossakin sekä hinnaltaan että luotettavuudeltaan houkutteleva vaihtoehto asiakkaillemme. Investointien ilmastomyönteisyys on meille itsestään selvä lähtökohta", Anders Egelrud summaa. Fortum Oyj Konserniviestintä Lisätietoja: Anne Brunila, Yhteiskuntasuhteiden ja kestävän kehityksen johtaja, puh. 010 452 0970 Jens Bjöörn, Head of Communications, Fortum Värme, tel. +46 702 98 41 25