Lehdistötiedote

Ruotsin kilpailuviranomainen luopuu Fortumin kaukolämpöhinnoittelua koskevasta tutkinnasta

15 marraskuu 2010, 09:43

Fortum Oyj Lehdistötiedote 15.11.2010

Ruotsin kilpailuviranomainen luopuu Fortumin kaukolämpöhinnoittelua koskevasta
tutkinnasta 

Ruotsin kilpailuviranomainen (Konkurrensverket, KKV) on tänään ilmoittanut
luopuvansa Fortumin markkina-aseman käyttöä ja kaukolämmön hinnoittelua
Tukholman alueella koskevasta tutkinnasta. 

KKV käynnisti tutkintansa vuonna 2007 sillä perusteella, että Fortum Värme,
jossa Tukholman kaupungilla on 50 %:n taloudellinen omistusosuus, on Ruotsin
suurin kaukolämpöyhtiö ja Tukholman alue muodostaa maan suurimman
kaukolämpömarkkinan. Tutkinnan päätteeksi viranomainen toteaa muun muassa, että
Fortumin kaukolämmön hinnat Tukholman alueella ovat reaalisesti laskeneet 1,5 %
vuosina 2005-2010. 

Tutkinnan aikana on tullut entistä selvemmin esille miten tärkeää asiakkaiden
luottamus on kaukolämmöntoimittajille. Fortum haluaa omalta osaltaan parantaa
asiakkaidensa luottamusta kaukolämmön hinnoittelun oikeudenmukaisuuteen
kertomalla entistä avoimemmin tuotoistaan sekä raportoimalla tulokehyksestä,
jota tuotantolaitosten ja lämpöverkkojen kestävä kehittäminen edellyttää vuonna
2011. 

"Kilpailuviranomaisen päätös luopua tutkinnasta on meille tervetullut. Kun
kaukolämmön hinnoittelua kritisoidaan, unohdetaan helposti vihreän
verouudistuksen vaikutus kuluttajien lämmityslaskuihin. Se on korottanut veroja
sekä sähkön ja lämmön tuotantokustannuksia Ruotsissa merkittävästi.
Verouudistuksen tavoitteena oli nopeuttaa siirtymistä kestävään
energiatalouteen. Tosiasiassa kaikkien muiden lämmitysmuotojen hinnat ovat
nousseet enemmän kuin kaukolämmön hinnat", sanoo Fortumin Ruotsin
lämpöliiketoiminnan johtaja Anders Egelrud. 

Kaukolämpö on vaivaton ja ympäristömyönteinen lämmitysratkaisu etenkin kun
lämpö tuotetaan energiatehokkaasti sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa,
joissa polttoaineen hyötysuhde nousee yli 90 %:iin. Pitkälti kaukolämpöön
siirtymisen ansiosta hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet Tukholmassa vuodesta
1980 noin 60 %, typen oksidien päästöt noin 80 % ja rikkipäästöt noin 90 %.
Fortumin tavoitteena on pienentää energiantuotantonsa ympäristövaikutuksia
Tukholmassa entisestään lisäämällä bio- ja jätepolttoaineisiin perustuvaa
tuotantoa. 

"Kaukolämmön ansiosta Tukholmasta on kehittynyt yksi maailman johtavista
pääkaupungeista kestävän kehityksen saralla, mutta kaukolämpöä ei tule pitää
itsestäänselvyytenä. Lähivuosikymmeninä edessämme on mittavat investoinnit
uuteen, tehokkaaseen tuotantokapasiteettiin, jolla voimme varmistaa, että
kaukolämpö on jatkossakin sekä hinnaltaan että luotettavuudeltaan houkutteleva
vaihtoehto asiakkaillemme. Investointien ilmastomyönteisyys on meille itsestään
selvä lähtökohta", Anders Egelrud summaa. 

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Anne Brunila, Yhteiskuntasuhteiden ja kestävän kehityksen johtaja, puh. 010 452
0970 

Jens Bjöörn, Head of Communications, Fortum Värme, tel. +46 702 98 41 25