Lehdistötiedote

Fortum, ROSATOM ja NEK allekirjoittivat aiesopimuksen yhteistyöstä Belenen ydinvoimalaitoshankkeessa

30 marraskuu 2010, 19:32

Fortum Oyj Lehdistötiedote 30.11.2010

Fortum, ROSATOM ja NEK allekirjoittivat aiesopimuksen yhteistyöstä Belenen
ydinvoimalaitoshankkeessa 

Fortum, Venäjän valtion ydinvoimakonserni ROSATOM ja Bulgarian valtion
energiayhtiö NEK (Natsionalna Elektricheska Kompania EAD) ovat
allekirjoittaneet aiesopimuksen (Memorandum of Understanding), joka koskee
ydinvoiman kehittämistä Bulgariassa. 

Sopimuksen mukaan Fortum pyrkii osallistumaan ydinvoiman kehittämiseen
Bulgariassa tarjoamalla ydinvoimateknologian ja -turvallisuuden
asiantuntijapalveluita Belenen ydinvoimahakkeeseen. Tämän lisäksi Fortum on
varannut mahdollisuuden hankkia 1 prosentin osakkuuden perustettavasta
projektiyhtiöstä, josta tulee Beleneen rakennettavan laitoksen ja sen aikanaan
tuottaman sähkön omistaja. 

"Näyttää siltä, että Belenen voimalaitoshanke etenee nyt selvästi. Siksi myös
Fortum on kiinnostunut tarjoamaan osaamistaan hankkeeseen ja varaamaan
mahdollisuuden 1 prosentin omistusosuuteen, sanoo Fortumin Power-divisioonan
johtaja Matti Ruotsala. 

Fortumin mahdollisen sijoituksen tarkka arvo riippuu osakasneuvotteluiden
lopputuloksesta. Projektiyhtiön suurimmiksi osakkaiksi tulevat Bulgarian
valtion energiayhtiö NEK ja ROSATOMIN tytäryhtiöt. 

Belenen ydinvoimalaitos rakennetaan Pohjois-Bulgariaan Belenen kaupungin
lähelle. Suunnitelman mukaan voimalaitokseen tulee kaksi venäläistä VVER-tyypin
painevesireaktoria, joiden kapasiteetti on 1 050 MW/yksikkö. 

Fortumilla on laaja kokemus ja erinomaiset näytöt ydinvoimalaitosten
rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä tehonkorotuksista ja
modernisoinneista. Yhtiöllä on myös pitkä historia ydinvoiman
yhteisomistuksesta ja teollisesta kehittämisestä Suomessa ja Ruotsissa.
Fortumin osaaminen erityisesti ydinturvallisuudessa ja ydinjätehuollossa on
kansainvälisesti tunnustettua. 

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Matti Ruotsala, johtaja, Power-divisioona, Fortum, Puh. 040 048 7052
Anne Brunila, johtaja, yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys, Fortum, Puh. 040
081 3952 

Lisätietoja Belenen hankkeesta:
www.belene-npp.com/index.php?lang=2&pid=1 

Fortum 
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut. 

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat
nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2009 Fortumin
liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 11 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä. 
Lisätietoja: www.fortum.fi