Lehdistötiedote

Fortum neuvottelee Naantalin voimalaitoksen omistuksen uudelleenjärjestelystä

15 marraskuu 2010, 12:00

Fortum Oyj Lehdistötiedote 15.11.2010

Fortum neuvottelee Naantalin voimalaitoksen omistuksen uudelleenjärjestelystä  

Fortum, Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto (TSME), Turun Seudun     
Kaukolämpö, Turku Energia ovat käynnistäneet neuvottelut uudesta energiahuollon 
toimintamallista Turun seudulla. Kuntarajat ylittävässä mallissa alueen     
energiantuotanto keskitettäisiin yhteen yhteisomistuksessa olevaan       
tuotantoyhtiöön, TSME:oon. TSME:n osakkaita ovat Turku Energia (42,5 %) ja   
Fortum (42,5 %) sekä Raision (9 %), Kaarinan (3 %) ja Naantalin (3 %) kunnat.  
Suunnitteilla olevaa toimintamallia esiteltiin Kaarinan, Naantalin, Raision ja 
Turun kaupunkien edustajille tänään.                      

Osana nyt neuvoteltavaa uudelleenjärjestelyä Fortum aluksi vuokraisi ja     
mahdollisesti myöhemmin myisi Naantalin voimalaitoksen TSME:lle. Tuotettu    
kaukolämpö myytäisiin Turku Energialle, höyry Fortumille ja sähkö TSME:n    
osakkaille. Uudelleenjärjestelystä pyritään päättämään vuoden 2011 ensimmäisellä
neljänneksellä.                                 

Turun alueen energiatuotanto perustuu nykyisin suurelta osin Fortumin Naantalin 
kivihiilikäyttöisen voimalaitoksen tuottamaan lämpöön ja sähköön. Voimalaitos  
tuottaa sähköä pohjoismaisille markkinoille noin 1 000 gigawattituntia (GWh),  
höyryä teollisuusasiakkaille noin 600 GWh ja kaukolämpöä Turun Seudun Kaukolämpö
Oy:n lämmönsiirtoverkkoon noin 1500 GWh vuodessa. Laitos on ollut toiminnassa jo
50 vuotta ja sen uusiminen on ajankohtaista lähivuosina. Fortum on käynnistänyt 
ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) korvaavan energiatuotantokapasiteetin   
rakentamisesta Naantalin voimalaitosalueelle.                  

Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                

Lisätietoja:                                  
Jouni Haikarainen, johtaja, Heat-divisioona, Suomi, puh. 040 709        
5690