Lehdistötiedote

Fortum ja ROSATOM solmivat aiesopimuksen ydinvoimayhteistyöstä

26 marraskuu 2010, 10:04

Fortum Oyj Lehdistötiedote 26.11.2010

Fortum ja ROSATOM solmivat aiesopimuksen ydinvoimayhteistyöstä 

Fortum Oyj ja Venäjän valtion ydinvoimakonserni ROSATOM ovat allekirjoittaneet
ydinvoimayhteistyöhön liittyvän aiesopimuksen (Memorandum of Understanding).
Ydinenergiamarkkinoiden kehittyminen tarjoaa yhtiöille mahdollisuuden laajentaa
pitkäaikaista yhteistyötään ja tarjota ydinvoimaosaamistaan tuleviin
projekteihin. 

"Yhteistyö ROSATOMin kanssa istuu hyvin Fortumin strategiaan, jossa
ydinvoimalla on keskeinen rooli. Hankkeet, joissa ROSATOM on vahvasti mukana
voivat tarjota myös Fortumille uusia liiketoimintamahdollisuuksia," sanoo
Fortumin Power-divisioonan johtaja Matti Ruotsala. 

Fortumilla on laaja kokemus ja erinomaiset näytöt ydinvoimalaitosten
rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä tehonkorotuksista ja
modernisoinneista. Yhtiöllä on myös pitkä historia ydinvoiman
yhteisomistuksista ja teollisesta kehittämisestä Suomessa ja Ruotsissa.
Fortumin osaaminen erityisesti ydinturvallisuudessa ja ydinjätehuollossa on
kansainvälisesti tunnustettua. 

Venäjän valtion ydinvoimakonserni ROSATOM koostuu yli 250 yhtiöstä ja
tiedeyhteisöstä. Sen toiminta kattaa koko ydinvoiman tuotantoketjun
polttoaineen valmistuksesta laitosten käytöstä poistoon. ROSATOM kuuluu
maailman johtaviin ydinvoimatoimijoihin - se on suurin uusien
ydinvoimalaitosten rakentaja kolmansissa maissa, sillä on maailman toiseksi
suurimmat uraanivarannot ja se on neljänneksi suurin sähköntuottaja
ydinvoimalla. Konserni tuottaa 40 % maailman uraanin rikastuspalveluista ja sen
osuus maailman ydinpolttoainemarkkinoista on 17 %. 

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Matti Ruotsala, johtaja, Power-divisioona, Fortum, Puh. 040 048 7052
Anne Brunila, johtaja, yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys, Fortum, Puh. 040
081 3952 

Fortum 
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut. 

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat
nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2009 Fortumin
liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 11 000 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä. 

Lisätietoja: www.fortum.fi