Lehdistötiedote

Naantalin voimalaitoksen YVA-ohjelma on valmistunut

12 lokakuu 2010, 11:05

Fortum Power and Heat Oy Lehdistötiedote 12.10.2010

Naantalin voimalaitoksen YVA-ohjelma on valmistunut               

Fortum on käynnistänyt ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) korvaavan     
energiatuotantokapasiteetin rakentamisesta Naantalin voimalaitosalueelle.    

Naantalin voimalaitosta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma on    
valmistunut. Ohjelma on selvitys hankealueen nykytilasta sekä suunnitelma siitä,
mitä vaikutuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään. Ohjelmassa  
esitetään muun muassa perustiedot hankkeesta ja tutkittavista vaihtoehdoista  
sekä suunnitelma tiedottamisesta hankkeen aikana ja arvio hankkeen aikataulusta.

Ohjelmassa on esitetty kaksi vaihtoehtoa, joilla nykyistä energiatuotantoa   
voidaan korvata ja samalla lisätä bio- ja kierrätyspolttoaineiden käyttöä ja  
siten vähentää hiilidioksidipäästöjä Turun seudun energian tuotannossa. Toisessa
hankevaihtoehdossa energiaa tuotetaan uudella monipolttoainekattilalla, jonka  
polttoaineina käytetään biopolttoaineita, turvetta, hiiltä ja lajiteltua    
kierrätyspolttoainetta (REF). Toisessa vaihtoehdossa kahteen olemassa olevaan  
voimalaitosyksikköön liitetään kaasutinlaitteistot, jotka syöttävät kattiloihin 
biomassasta sekä lajitelluista kierrätyspolttoaineista valmistettua
tuotekaasua. 

Tuotekaasun lisäksi kattiloissa poltetaan kivihiiltä. Molemmissa vaihtoehdoissa 
käyttöön jää yksi olemassa oleva yksikkö, jossa poltetaan kivihiiltä. Lisäksi  
tarkastellaan voimalaitoksen nykytilannetta sekä tilannetta, jossa nykyiset   
yksiköt toimivat vuonna 2016 voimaanastuvan teollisuuden päästöjä koskevan   
IE-direktiivin asettamien kiristyvien päästörajojen mukaisesti.         

Yleisön osallistuminen                             

YVA-menettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja    
yhtenäistä huomioonottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tavoitteena on 
myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja mahdollisuuksia osallistua ja     
vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun.                       

Naantalin voimalaitosta koskeva hanke ja arviointiohjelma esitellään      
yleisötilaisuudessa 27.10.2010 klo 18-20 Naantalin kaupungintalolla,      
Käsityöläiskatu 2, Naantali.                          

YVA-ohjelma on nähtävänä 12.10.-18.11.2010 seuraavissa paikoissa: Turun     
kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto, Turun kaupunginkirjasto, Raision   
kaupungintalo, Raision pääkirjasto, Naantalin kaupungintalo, Naantalin     
pääkirjasto sekä Maskun kunnanvirasto ja kirjasto.               

Arviointiohjelma on nähtävänä myös internetissä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
kotisivulla osoitteessa: www.ely-keskus.fi. Ohjelmaan voi tutustua myös Fortumin
kotisivuilla osoitteessa www.fortum.fi > Fortum yrityksenä > Projektit.

Fortum Heat-divisioona                             
Viestintä                                    

Lisätietoja: Satu Viranko, ympäristöpäällikkö, Fortum, puh. 010 454 2423    


Fortum                                     
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja 
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat   
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian  
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.  
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä      
voimalaitosten käyttö ja kunnossapito. 
                     
Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle. 
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat 
nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2009 Fortumin    
liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto 1,8 miljardia euroa.     
Konsernissa työskentelee noin 11 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan  
NASDAQ OMX Helsingissä.                            
www.fortum.fi