Lehdistötiedote

Fortumin ilmastoraportointi ja -toimet Pohjoismaiden huippua

21 lokakuu 2010, 14:00

Fortum Oyj Lehdistötiedote 21.10.2010

Fortumin ilmastoraportointi ja -toimet Pohjoismaiden huippua 

Fortum on valittu pohjoismaiseen Carbon Disclosure Leadership -indeksiin yhtenä
kahdestakymmenestä yrityksestä, joilla on arvioijien mukaan kaikkein
ammattimaisin lähestymistapa ilmastoasioiden hallintaan. Laaja ja läpinäkyvä
kasvihuonepäästöjen raportointi, ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien syvällinen
tuntemus sekä ilmastoasioiden onnistunut liittäminen osaksi
liiketoimintastrategiaa olivat tekijöitä, jotka vakuuttivat arvioijat Fortumin
toimista ilmastonmuutoksen hillinnässä. 

Fortum oli yksi parhaiten menestyneistä yrityksistä CDP:n Nordic 200
-raportissa, joka julkaistiin tänään Helsingissä. Carbon Disclosure Project
(CDP) analysoi 200 suurimman pohjoismaisen pörssiyrityksen
hiilidioksidipäästöihin liittyvää raportointia ja toimia. Fortum sai
raportoinnista 82 pistettä 100:sta ja ilmastonmuutoksen hillintään liittyvistä
toimista arvosanan B (asteikolla A-D). Jönköpingin kansainvälisen
kauppakorkeakoulun (Jibs) CDP:n puolesta kokoama indeksi on tärkeä
arviointityökalu institutionaalisille sijoittajille. CDP edustaa 534:ää
institutionaalista sijoittajaa, joiden hallinnoitava varallisuus on 64
biljoonaa dollaria. 

”Ilmastonmuutos on Fortumille edelleen merkittävä liiketoimintatekijä. Kestävät
energiaratkaisut ovat olleet strategiamme ytimessä 1990-luvun puolivälistä
lähtien. Ydintoimintomme perustuvat vahvaan osaamiseen
hiilidioksidipäästöttömässä ydinvoima- ja vesivoimatuotannossa sekä
energiatehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa (CHP). Fortumin näkemys
on, että tulevaisuuden energiajärjestelmien tulisi perustua energian
tehokkaaseen käyttöön sekä hiilidioksidipäästöttömän energiantuotannon
mahdollistavaan tekniikkaan. Haluamme rakentaa hiiliniukkaa yhteiskuntaa
yhdessä yhteiskunnan muiden sektoreiden kanssa”, sanoo Fortumin
yhteiskuntasuhteista ja kestävästä kehityksestä vastaava johtaja Anne Brunila. 

Fortum on määrätietoisesti kehittänyt ilmastoraportointiaan muun muassa
laajentamalla kasvihuonepäästöjen raportointia: raporteissa käsitellään nyt
sekä energiantuotannon aiheuttamia suoria päästöjä että energiaketjussa
syntyviä epäsuoria päästöjä. Hiilidioksidin (CO2) lisäksi Fortumin
kasvihuonepäästöraporteissa on mukana myös metaani (CH4) ja typpioksidi (N2O).
Vuosi sitten Fortum julkaisi ilmastoa käsittelevän raportin ”Fortum ja
ilmastonmuutos 2009”. Äskettäin ilmestyneessä ”Uuden sukupolven energiaa”
-raportissa kuvataan yhtiön uutta kestävän kehityksen lähestymistapaa. 

”Fortumin hiilidioksiditavoitteita ollaan parhaillaan muuttamassa niin, että
niissä otetaan huomioon koko energiantuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt
kaikissa maissa, joissa yhtiö toimii. Olemme myös päättäneet määrittää
energiatehokkuutta koskevan tavoitteen, sillä resurssien tehokas käyttö on
hiilidioksidipäästöjen ohella erittäin tärkeä asia yhtiölle”, Brunila jatkaa. 

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
www.cdproject.net
www.fortum.com/sustainability 
www.fortum.com/lowcarbonsociety 

Kari Kankaanpää, kestävän kehityksen päällikkö, puh. 010 45 32330,
kari [piste] t [piste] kankaanpaa [ät] fortum [piste] com