Lehdistötiedote

Fortum myy osuutensa Energiapolar Oy:stä - osana kauppaa 22 000 Energiapolarin sähkönmyyntiasiakasta Koillismaalla siirtyy Fortumille

18 lokakuu 2010, 12:00

Fortum Lehdistötiedote 18.10.2010

Fortum myy osuutensa Energiapolar Oy:stä - osana kauppaa 22 000 Energiapolarin
sähkönmyyntiasiakasta Koillismaalla siirtyy Fortumille 

Fortum ja Energiapolar ovat sopineet, että Fortum myy noin 31 prosentin
osuutensa Energiapolar Oy:ssä. Osana liiketoimintakauppaa Energiapolarin
Koillismaan alueen asiakkaat siirtyvät Fortum Markets Oy:n asiakkaiksi
1.1.2011. Asiaa koskeva sopimus allekirjoitettiin 18.10.2010. Kaupan vaikutus
Fortumin tulokseen on vähäinen ja osapuolet ovat sopineet, ettei kauppasummaa
julkisteta. 

Energiapolar on ollut toimitusvelvollinen sähkönmyyjä Fortum Sähkönsiirron
omistamalla Koillismaan sähköverkkoalueella. Osana yhteistyötä Energiapolar on
ostanut Koillismaan alueen myyntiasiakkaiden asiakaspalvelun ja laskutuksen
Fortum Asiakaspalvelu Oy:ltä Pudasjärveltä. 

Liiketoimintakaupan taustana on sähkömarkkinoiden voimakas kehittyminen, joka
mahdollistaa uusien palvelujen tarjoamisen asiakkaille. Energiapolar ja Fortum
haluavat kehittää muun muassa uusien etäluettavien sähkömittareiden
mahdollistamia nykyaikaisia palveluja asiakkailleen. Tämä edellyttää resurssien
kohdentamista asiakaspalvelu- ja laskutusjärjestelmän kehittämiseen
lähivuosina. Uusi selkeämpi omistusjärjestely mahdollistaa tämän nykyistä
paremmin. Fortum asentaa Koillismaan alueelle vuoden 2012 alusta lähtien
etäluettavat Fortum Älyboksit, joiden tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet
pystytään nyt hyödyntämään täysimääräisesti asiakkaille tarjottavina uusina
palveluina. 

"Nyt allekirjoitettu sopimus ja älykkäiden sähkömittareiden asteittainen
käyttöönotto tekevät mahdolliseksi sen, että sekä Fortum että Energiapolar
voivat itsenäisesti kehittää oman asiakaskuntansa tarpeisiin ja odotuksiin
sopivia tuotteita ja palveluja", kertoo sähkön vähittäismyynnistä vastaava
johtaja Matti Saario. 

"Uudessa tilanteessa Energiapolarilla on nykyistä paremmat mahdollisuudet
kehittää laadukasta asiakaspalvelua sekä uusia tuotteita ja palveluita
asiakkailleen Lapissa. Liiketoimintajärjestelyllä Energiapolarin asema
lappilaisena toimijana vahvistuu”, sanoo Energiapolar Oy:n hallituksen
puheenjohtaja Veikko Leivonniemi. 

Samassa yhteydessä Fortum on käynnistänyt suunnitelmat Koillismaan alueen
myyntiprosessien yhtenäistämisestä nykyisiin prosesseihinsa. Asiakaspalvelun ja
laskutuksen uudelleenjärjestelyillä on mahdollisesti henkilöstövaikutuksia
Pudasjärven toimipisteessä. 

Fortum Electricity Solutions and Distribution
Viestintä

Lisätietoja: 
Matti Saario, johtaja, Fortum Oyj, puh. 010 452 0830
Olli-Pekka Vaajoensuu, toimitusjohtaja, Energiapolar Oy, puh. 040 085 9422,
vaihde 020 756 6500