Lehdistötiedote

Fortum ja ABB saavat investointitukea älykkään sähköverkon pilottihankkeelleen Ruotsissa

06 lokakuu 2010, 11:00

Fortum Oyj Lehdistötiedote 6.10.2010

Fortum ja ABB saavat investointitukea älykkään sähköverkon pilottihankkeelleen
Ruotsissa 

Ruotsin energiavirasto myönsi 1.10. rahoituksen Fortumin ja ABB:n        
yhteishankkeelle, jossa tutkitaan älykkäiden sähköverkkojen asentamista     
kaupunkiympäristöön Tukholman uudessa Norra Djurgårdsstadenin kaupunginosassa. 
Tuki on suuruudeltaan 13,4 miljoonaa Ruotsin kruunua, josta 5 miljoonaa kruunua 
tulee Vinnovalta, Ruotsin valtion teknologiarahoitusorganisaatiolta. Rahoituksen
avulla kehitetään liiketoimintakonsepti sekä yksityiskohtaiset tarve- ja    
toiminnallisuusmääritykset joustavaa ja tehokasta älykästä sähköverkkoa varten. 

"Tuntuu uskomattoman hienolta, että saimme tukea ja voimme jatkaa tätä     
projektia. Toivottavasti hanke toimii tiennäyttäjänä muutoksessa kohti     
kestävämpää energiajärjestelmää. Muutos on väistämätön, jotta saavutamme    
vuodelle 2020 asetetut ympäristötavoitteet", sanoo Tomas Wall, Fortumin     
tutkimus- ja kehityspäällikkö.                         

Tutkimusprojekti testaa joustavaa sähköverkkoa Tukholmassa, ja Norra      
Djurgårdsstadenin kaupunginosa toimii kansallisena koealueena, jossa hankkeen  
kehittymistä ja asennuksia voidaan seurata oikeassa ympäristössä.        

"Kuluttajilla on muutoksessa avainrooli. Uusi verkko mahdollistaa kuluttajalle 
aikaisempaa aktiivisemman aseman omassa sähkönkulutuksessaan. Näin ollen on   
tärkeää löytää ratkaisuja jotka helpottavat ja motivoivat kuluttajia elämään  
ilmastotietoisesti", Thomas Wall sanoo.                     

Älykkään sähköverkon hanke Tukholmassa on yksi Fortumin monista kestävän 
kehityksen hankkeista. Esimerkiksi Lindhagensterassenin alueella Tukholmassa ja 
Värmlandin Glavassa testataan uusia energiamuotoja.               

Fortum                                     
Viestintä                                    


Tietoa hankkeesta                                

Fortum, ABB:n ja KHT:n ovat mukana kehityshankkeessa, jonka tarkoituksena on  
suunnitella ja asentaa älykäs sähköverkko suuressa mittakaavassa Norra     
Djurgårdsstadenin uuteen kaupunginosaan Tukholmassa. Hankkeessa ovat mukana myös
Ericsson, Electrolux, NCC, JM, ByggVesta, HSB, Tukholman satamat ja Interactive 
Institute. Hankkeelle nyt saatu rahoitus koskee puolen vuoden pilottia, joka  
alkaa lokakuussa 2010.                             

Norra Djurgårdsstadenin projektin tähtäimessä on vähentää Tukholman kaupungin  
keskimääräistä päivittäistä hiilidioksidipäästöä 4 tonnista 1,5 tonniin henkeä 
kohden vuoteen 2020 mennessä ja vuoteen 2030 mennessä luopua täysin fossiilisten
polttoaineiden käytöstä. Kaupunginosa rakennetaan tulevaisuuden         
ilmastotavoitteiden mukaisesti. Norra Djurgårdsstadenin kaupunginosa soveltuu  
erinomaisesti uusien energiaratkaisujen testaamiseen ja kehittämiseen sekä   
älykkään sähköverkon ja kestävän kehityksen kaupunkiympäristöksi. Rakentaminen 
on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2011, ja ensimmäiset asukkaat muuttavat  
alueelle vuonna 2012.                              

Fortum
                                     
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja 
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat   
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian  
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.  
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä      
voimalaitosten käyttö ja kunnossapito.
                     
Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle. 
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat 
nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2009 Fortumin    
liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto 1,8 miljardia euroa.     
Konsernissa työskentelee noin 11 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan  
NASDAQ OMX Helsingissä.                             

www.fortum.fi