Lehdistötiedote

Fortum tukee Aalto-yliopistoa 3 miljoonalla eurolla

01 syyskuu 2010, 12:00

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
1.9.2010

Fortum tukee Aalto-yliopistoa 3 miljoonalla eurolla Fortum ja Aalto-yliopisto ovat sopineet laaja-alaisista energiantuotantoon ja -käyttämiseen sekä energiamarkkinoihin liittyvistä uusista tutkimusyhteistyömuodoista. Tutkimusalueet ovat myös Aalto-yliopiston strategisia painopistealueita. Kumppanuus on jatkoa Fortumin aiemmalle yhteistyölle Aalto-yliopiston muodostavien korkeakoulujen kanssa, jolle uusi yliopisto tarjoaa entistä paremmat edellytykset. Nyt tehtävä 3 miljoonan euron panostus Aalto-yliopiston peruspääomaan on tärkeä osa Fortumin T&K -toimintamallia, jonka perustana on verkostojen ja kumppanuussuhteiden rakentaminen johtavien yliopistojen, tutkimusorganisaatioiden, suunnittelualan yritysten sekä laitteiden ja voimalaitosten toimittajien kanssa. Fortumilla on myös huomattava määrä sisäistä tutkimus- ja kehitystoimintaa strategisesti merkittävillä avainalueilla, kuten ydinvoimatutkimuksessa. Aalto-yliopiston strategisesti keskeiset monitieteelliset teemat - digitalisaatio ja palvelut, energia ja luonnonvarojen kestävä käyttö sekä ihmislähtöinen elinympäristö - ovat kaikki keskeisiä energia-alan tutkimukselle ja kehitykselle. Fortum uskoo, että monitieteinen ja -alainen opetus ja tutkimus Aalto-yliopistossa mahdollistaa myös yrityksille työn tulosten entistä paremman hyödyntämisen ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisen. "Tekninen ja kaupallinen osaaminen korostuvat, kun esimerkiksi tutkitaan uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkuuden lisäämistä tai kun mallinnetaan toimintaa Euroopan yhdentyvillä energiamarkkinoilla”, sanoo Fortumin teknologiajohtaja Petra Lundström. "Palveluiden käyttäjälähtöisyys ja onnistunut suunnittelu puolestaan ovat aivan olennaisia, kun rakennetaan tulevaisuuden hajautettua energiajärjestelmää, jossa kotitaloudet eivät ole vain energiankuluttajia vaan myös tuottajia. Lisäksi Fortum, kuten muutkin omaa kehitystyötä tekevät yritykset, tarvitsee keksintöjen hyödyntämiseen liittyvää osaamista, jossa yhdistyy juridinen, teknologinen ja taloudellinen osaaminen", hän jatkaa. Fortum on viime vuosina määrätietoisesti lisännyt panostuksiaan tutkimukseen ja kehitykseen muun muassa yliopistoyhteistyön kautta. Suomessa Fortum osallistuu esimerkiksi Suomen Akatemian Kestävä energia -tutkimusohjelmaan ja energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymän CLEEN Oy:n toimintaan. Lisäksi yhtiö tukee energia-alan perus- ja jatko-opintoja vuosittain noin 700 000 eurolla Fortumin säätiön kautta. Fortum Oyj Konserniviestintä Lisätietoja: Petra Lundström, teknologiajohtaja, Fortum Oyj, puh. 050 453 5422