Lehdistötiedote

Fortum tukee Aalto-yliopistoa 3 miljoonalla eurolla

01 syyskuu 2010, 12:00

Fortum Oyj Lehdistötiedote 1.9.2010

Fortum tukee Aalto-yliopistoa 3 miljoonalla eurolla

Fortum ja Aalto-yliopisto ovat sopineet laaja-alaisista energiantuotantoon ja
-käyttämiseen sekä energiamarkkinoihin liittyvistä uusista
tutkimusyhteistyömuodoista. Tutkimusalueet ovat myös Aalto-yliopiston
strategisia painopistealueita. Kumppanuus on jatkoa Fortumin aiemmalle
yhteistyölle Aalto-yliopiston muodostavien korkeakoulujen kanssa, jolle uusi
yliopisto tarjoaa entistä paremmat edellytykset. Nyt tehtävä 3 miljoonan euron
panostus Aalto-yliopiston peruspääomaan on tärkeä osa Fortumin T&K
-toimintamallia, jonka perustana on verkostojen ja kumppanuussuhteiden
rakentaminen johtavien yliopistojen, tutkimusorganisaatioiden, suunnittelualan
yritysten sekä laitteiden ja voimalaitosten toimittajien kanssa. Fortumilla on
myös huomattava määrä sisäistä tutkimus- ja kehitystoimintaa strategisesti
merkittävillä avainalueilla, kuten ydinvoimatutkimuksessa. 

Aalto-yliopiston strategisesti keskeiset monitieteelliset teemat -
digitalisaatio ja palvelut, energia ja luonnonvarojen kestävä käyttö sekä
ihmislähtöinen elinympäristö - ovat kaikki keskeisiä energia-alan tutkimukselle
ja kehitykselle. Fortum uskoo, että monitieteinen ja -alainen opetus ja
tutkimus Aalto-yliopistossa mahdollistaa myös yrityksille työn tulosten entistä
paremman hyödyntämisen ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisen. 

"Tekninen ja kaupallinen osaaminen korostuvat, kun esimerkiksi tutkitaan
uusiutuvien energiamuotojen ja energiatehokkuuden lisäämistä tai kun
mallinnetaan toimintaa Euroopan yhdentyvillä energiamarkkinoilla”, sanoo
Fortumin teknologiajohtaja Petra Lundström. 

"Palveluiden käyttäjälähtöisyys ja onnistunut suunnittelu puolestaan ovat aivan
olennaisia, kun rakennetaan tulevaisuuden hajautettua energiajärjestelmää,
jossa kotitaloudet eivät ole vain energiankuluttajia vaan myös tuottajia.
Lisäksi Fortum, kuten muutkin omaa kehitystyötä tekevät yritykset, tarvitsee
keksintöjen hyödyntämiseen liittyvää osaamista, jossa yhdistyy juridinen,
teknologinen ja taloudellinen osaaminen", hän jatkaa. 

Fortum on viime vuosina määrätietoisesti lisännyt panostuksiaan tutkimukseen ja
kehitykseen muun muassa yliopistoyhteistyön kautta. Suomessa Fortum osallistuu
esimerkiksi Suomen Akatemian Kestävä energia -tutkimusohjelmaan ja energia- ja
ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymän CLEEN Oy:n toimintaan.
Lisäksi yhtiö tukee energia-alan perus- ja jatko-opintoja vuosittain noin 700
000 eurolla Fortumin säätiön kautta. 

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja: 
Petra Lundström, teknologiajohtaja, Fortum Oyj, puh. 050 453 5422