Lehdistötiedote

Fortum rakentaa uuden jätteenpolttoyksikön Bristan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokselle Ruotsiin

28 syyskuu 2010, 17:00

Fortum Oyj Lehdistötiedote 28.9.2010

Fortum rakentaa uuden jätteenpolttoyksikön Bristan sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitokselle Ruotsiin 

Fortum on tehnyt investointipäätöksen uuden jätteenpolttoyksikön rakentamisesta
sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokselleen (CHP) Bristaan. Hankkeen arvo on
noin 200 miljoonaa euroa, ja uuden tuotantoyksikön, Brista 2:n, on tarkoitus
valmistua vuonna 2013. 

Tukholman ulkopuolelle rakennettava Brista 2 käyttää polttoaineenaan muun
muassa yhdyskuntajätettä. Uudessa tuotantoyksikössä on tarkoitus polttaa
vuosittain noin 240 000 tonnia jätettä, mikä vastaa Tukholman kaupungin
asukkaiden koko vuoden aikana synnyttämää jätemäärää. Brista 2:n kapasiteetti
on noin 57 megawattia (MW) lämpöä ja 20 MW sähköä, mikä vastaa noin 40 000
keskikokoisen, ruotsalaisen kotitalouden lämmön- ja sähkönkulutusta. 
 
”Fortumin tavoitteena on vähentää merkittävästi tuotantonsa ilmasto- ja
ympäristövaikutuksia seuraavan vuosikymmenen aikana. Brista 2:n rakentaminen on
ympäristön kannalta järkevä ratkaisu, sillä nykytekniikalla jätteitä
hyödyntävän voimalaitoksen päästöt ilmaan ja veteen ovat lähes aina pienemmät
kuin muita polttoaineita käytettäessä", sanoo Fortumin Ruotsin
lämpöliiketoiminnan johtaja Anders Egelrud. 

Investointipäätöksen yhteydessä Fortum päätti myös tutkia mahdollisuutta Brista
2:n yhteisomistukseen tulevaisuudessa Sollentunan kunnallisen energiayhtiön,
Sollentuna Energin, kanssa. 

Fortumilla pitkä kokemus jätteiden energiahyötykäytöstä

Koska yhdyskuntajätteen määrä on kasvanut viime vuosina, tehokas
jätteidenkäsittely on yhä tärkeämpää. Ruotsiin on viime aikoina rakennettu
paljon uutta, jätteitä hyödyntävää energiantuotantokapasiteettia, mihin on
osaltaan vaikuttanut maassa vallitseva polttokelpoisen jätteen
kaatopaikkakielto. Fortumilla on pitkä kokemus jätteen energiahyötykäytöstä
Tukholman Högdalenin CHP-laitokselta, jossa on poltettu yhdyskuntajätettä jo
vuodesta 1970 lähtien. Laitos tuottaa kaukolämpöä kaupungille ja sähköä
valtakunnan verkkoon. 

Ympäristövaikutuksia kunnianhimoisesti vähentävä Tukholma on valittu Euroopan
vihreäksi pääkaupungiksi vuonna 2010. Valintaan on vaikuttanut muun muassa
kaupungin ansioituneisuus kaukolämmöntuotannossa, jätteidenkäsittelyssä ja
liikenneratkaisuissa. 

Fortum Oyj 
Konserniviestintä

Lisätietietoja: 
Jens Bjöörn, Head of Communications, Fortum Värme 
p. +46 702 98 41 25