Pörssitiedote

Korkein hallinto-oikeus: Fortumilla ei määräävää markkina-asemaa

27 elokuu 2010, 12:00

Fortum Oyj Pörssitiedote 27.8.2010 klo 12.00

Korkein hallinto-oikeus: Fortumilla ei määräävää markkina-asemaa 

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tänään antamassaan päätöksessä hylännyt
Kilpailuviraston valituksen markkinaoikeuden 14.3.2008 antamasta päätöksestä.
Markkinaoikeus katsoi tuolloin, ettei Fortumin E.ON Finland -kauppa vuonna 2006
johtanut määräävään markkina-asemaan tai markkina-aseman vahvistumiseen. 

Päätöksessään KHO toteaa, ettei Fortumin voida katsoa olevan määräävässä
markkina-asemassa sähkön tuotanto- ja tukkumarkkinoilla, sillä relevantti
maantieteellinen markkina on ainakin Suomen ja Ruotsin laajuinen. Päätöksellään
KHO vahvistaa markkinaoikeuden näkemyksen. 

"Olemme iloisia tästä päätöksestä. Sen myötä meillä on entistä paremmat
edellytykset kehittää toimintaamme myös Suomessa", sanoo Fortumin johtaja Anne
Brunila. 

Fortum myy kaiken Pohjoismaissa tuottamansa sähkön tukkumarkkinoille
sähköpörssi Nord Poolin kautta. Nord Poolissa kauppaa käy noin 330 yhtiötä ja
noin 70 % Pohjoismaissa käytetystä sähköstä myydään sen kautta. Vaikka Fortum
on Pohjoismaiden kolmanneksi suurin tuottaja, sen markkinaosuus on vain noin 13
% Pohjoismaissa käytetystä sähköstä. 

"Useasta eri hinta-alueesta huolimatta Pohjoismaat muodostavat yhtenäisen ja
toimivan markkina-alueen. Osoituksena tästä viimeisen viiden vuoden aikana
Suomen ja Ruotsin aluehinnat ovat olleet täysin samat yli 94 % ajasta. Suomen
hinta on ollut korkeampi kuin Ruotsissa vain 2,5 % ajasta. Siirtoyhteyksien
lisääntyessä aluehintojen välisten erojen odotetaan pienenevän entisestään",
Brunila korostaa. 

Fortum Oyj
Anne Brunila
Johtaja, Yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys
Puh 010 452 0970

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi