Lehdistötiedote

Fortum liittyy Cleantech Finland -hankkeeseen

23 elokuu 2010, 10:54

Fortum Oyj Lehdistötiedote 23.8.2010

Fortum liittyy Cleantech Finland -hankkeeseen

Fortum on liittynyt puhtaan teknologian Cleantech Finland -hankkeeseen.     
Hankkeeseen liittyminen tukee Fortumin visiota toimia kestävän kehityksen    
edelläkävijänä kansainvälisesti.                        

Cleantech Finland -hankkeen tavoitteena on tukea suomalaisen cleantech-sektorin 
kansainvälistä kasvua viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Cleantech-alaan   
kuuluvat kaikki tuotteet, palvelut, prosessit ja menetelmät, joiden avulla   
voidaan ehkäistä tai vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia. Cleantech    
tarkoittaa parempaa laatua, tehokkuutta, kehitystä, vaikuttavuutta ja      
tuottavuutta. Cleantech Finland kokoaa yhteen Suomen johtavat alan yritykset ja 
asiantuntijat.                                 

Hanke tukee Fortumin ponnisteluja kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Fortum tutkii
tulevaisuuden päästöttömiä ja uusiutuvia tuotantomuotoja, kuten aaltovoimaa ja 
uusia biopolttoaineita, sekä mahdollisuuksia vähentää päästöjä esimerkiksi   
hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologioilla ja energiatehokkuutta 
parantavilla ratkaisuilla. Tällä hetkellä Fortumin sähköntuotannon       
ominaispäästöt ovat toimialan alhaisimpia Euroopassa.              

”Fortum kehittää aktiivisesti uutta teknologiaa, osaamista ja          
liiketoimintamahdollisuuksia, joiden tavoitteena on vähentää energian      
tuotannosta ja kulutuksesta aiheutuvia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.    
Cleantech Finlandin yhteistyöverkosto tarjoaa meille uusia kanavia kehittämiemme
ratkaisujen hyödyntämiselle”, sanoo Fortumin yhteiskuntasuhteiden ja kestävän  
kehityksen johtaja Anne Brunila.                        

”Suomen maine ympäristöteknologian edelläkävijänä nojaa Fortumin kaltaisiin   
toimijoihin, jotka tukevat uusiutuvia tuotantomuotoja, kehittävät päästöjä   
merkittävästi vähentäviä ratkaisuja ja edistävät ympäristön puhtautta”, kertoo 
Cleantech Finland -ohjelmajohtaja Santtu Hulkkonen Finprosta.          


Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä 
                               
Lisätietoja: 
                                  
Fortum: Katarina Ylikorkala, johtaja, brändi ja markkinointi, puh. 01045 20478 

Finpro Oy: Santtu Hulkkonen, ohjelmajohtaja, Cleantech Finland, Finpro, 
puh. 040 343 3341, www.cleantechfinland.com

Fortum                                     
Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava   
energiayhtiö. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu 
sekä voimalaitosten käyttö ja kunnossapito. Visiomme on olla ensiluokkainen   
sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä. Vuonna 2009 Fortumin 
myynti oli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa 
työskentelee noin 11 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX  
Helsingissä.