Lehdistötiedote

Liikennepolttoaineiden verouudistus on askel oikeaan suuntaan - sähköautot ansaitsisivat kuitenkin suuremmat kannustimet

22 heinäkuu 2010, 10:00

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
22.7.2010

Liikennepolttoaineiden verouudistus on askel oikeaan suuntaan - sähköautot   
ansaitsisivat kuitenkin suuremmat kannustimet                  

Hallitus esittää liikennepolttoaineiden verotuksen muuttamista vuoden 2011   
alusta hiilidioksidipäästöihin ja energiasisältöön perustuvaksi liikenteen   
päästöjen vähentämiseksi. Verotus suosii biopolttoaineita ja hybridiautoja,   
mutta voisi tarjota paremmat kannustimet hiilidioksidipäästöiltään alhaisimpien 
sähköautojen laajamittaiselle käyttöönotolle. Aihe on keskusteluissa myös   
SuomiAreena -tapahtumassa Porissa, jossa Fortum on mukana teemalla       
"Tulevaisuuden kestävät kaupungit".                       

”On hienoa, että hallitus suunnittelee sähköautojen käyttövoimaveron tuntuvaa  
pienentämisistä. Suunta on oikea, mutta alkuvaiheessa sähköautoja tulisi tukea 
samoin kun montaa muutakin aloittelevaa teknologiaa - kuten esimerkiksi     
tuulivoiman tuotantoa. Konkreettisia toimenpiteitä sähköautoilun puolesta    
tarvittaisiin seuraavaan hallitusohjelmaan,” sanoo Fortumin yhteiskuntasuhteiden
johtaja Esa Hyvärinen.                             

Sähköautoissa potentiaalia vientialaksi 
                    
Tieliikenteen sähköistäminen on tärkeä keino säästää energiaa ja hillitä    
ilmastonmuutosta. Työ- ja elinkeinoministeriön sähköautotyöryhmä esitteli    
elokuussa 2009 raportin, jonka mukaan Suomella on myös edellytykset tehdä    
sähköajoneuvoista merkittävä vientiala vuoteen 2020 mennessä. Monissa muissa  
maissa sähköautojen käyttöönottoa on kannustettu voimakkaasti: esimerkiksi   
Norjassa ja Tanskassa sähköautot on vapautettu kokonaan hankintaverosta.    

”Paras vaihtoehto olisi, jos Suomessakin sähköverkosta ladattavien autojen   
autovero poistettaisiin kokonaan määräajaksi autojen markkinoille tulon     
edistämiseksi. Näin voitaisiin edistää markkinoiden avautumista ja ympäristön  
kannalta hyödyllisen tekniikan käyttöönottoa. Sähköajoneuvot ja niihin liittyvä 
sähkö- ja ICT-osaaminen on ilmastopoliittisten syiden lisäksi Suomelle suuren  
luokan bisnesmahdollisuus”, Hyvärinen jatkaa.                  

Markkinoille on lähiaikoina tulossa suuri määrä ladattavia autoja ja      
akkuteknologiakin kehittyy valtavin harppauksin. Myös autonvalmistajien suuret 
kehityspanokset nopeuttavat saatavuutta. Euroopassa ladattavat hybridiautot ovat
tulleet myyntiin jo tänä vuonna ja Suomessa markkinoille saadaan useampia    
täyssähköautoja.                                

Sähköautojen ajonaikaiset päästöt nollassa  
                  
Sähköajoneuvojen tukeminen on ympäristönäkökulmasta erittäin perusteltua, sillä 
sähköauto ei ajon aikana aiheuta päästöjä lainkaan. Näin ollen sähkölle ei   
esitetä päästöveroa, mikä on aivan oikea ratkaisu. Ajonaikainen päästöttömyys  
tulisi kuitenkin huomioida myös auto- ja ajoneuvoveroissa siten, että minimivero
tulisi autoille, joiden päästöt ovat nolla. Nykyisellään minimiveron saavat   
autot, joiden päästöt ovat 60 gCO2/km.                     

”Hallituksen tavoitteena on ollut tehdä auto- ja ajoneuvoverotuksesta      
teknologianeutraalia. Kun veroperusteena ovat ajon aikaiset päästöt, tämän   
tulisi koskea myös sähköautoja siinä missä muitakin ajoneuvoja, ” Hyvärinen   
toteaa.                                     

Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                

Lisätietoja:                                  
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, 040 826 2646            
                                        
Faktaa sähköautoista:                              

- Erinomainen hyötysuhde
Sähkömoottorin energiankäytön hyötysuhde on lähes 90 %, kun taas
polttomoottorissa tämä on noin 20 %. 

- Alhaiset CO2-päästöt koko latausketjussa
Pohjoismainen sähköenergian tuotantorakenne on erittäin hyvä (vähäinen hiilen
käyttö) 

- Alhaiset ajokustannukset: Edulliset kustannukset / kWh ja korkea hyötysuhde
sähkömoottorissa 

- “Polttoainetta” (sähköä) on saatavilla laajassa mittakaavassa
Useimpien vaihtoehtoisten polttoaineiden (esim. etanoli, biokaasu)
tuotanto/jakelu vaatii erillisen infrastruktuurin. Sähkö on ainoa voimanlähde,
jonka saatavuus on 
riittävä.                                    

- Jakeluverkosto (sähköverkko) on jo valmiina 
Pohjolassa sähköautoja voidaan ladata jo olemassa olevista
lämmityspistokkeista. Kokonaisuudessaan sähköverkko vaatii pieniä muutoksia. 

- Sähkö mahdollistaa “polttoaineen” omavaraisuuden 
EU tuo nykyään valtavat määrät polttoainetta, josta suurin osa on öljyä.
Sähköntuotannossa omavaraisuusaste on huomattavasti suurempi. 

- Vaadittava teknologia on jo olemassa 
Markkinoille on lähitaikoina tulossa suuri määrä ladattavia autoja.
Akkuteknologia, tämän hetken pullonkaula, kehittyy valtavin harppauksin. Suuret
kehityspanokset nopeuttavat saatavuutta. 

- Toimintasäde toistaiseksi rajallinen 
Käyttöönoton pullonkaulana on vielä rajallinen toimintasäde: yhdellä
latauksella täyssähköautolla voi ajaa noin 150-200 kilometrin matkan. Myös
sähköautojen saatavuus ja suhteellisen kallis hankintahinta ovat toistaiseksi
esteenä sähköautojen yleistymiselle.