Lehdistötiedote

Fortum toteuttaa Puolan laajimman voimalaitoksen typpioksidipäästöjä vähentävän hankkeen

29 heinäkuu 2010, 13:00

Fortum Oyj Lehdistötiedote 29.07.2010

Fortum toteuttaa Puolan laajimman voimalaitoksen typpioksidipäästöjä vähentävän
hankkeen 

Fortum on allekirjoittanut sopimuksen Tauron Groupiin kuuluvan Polish
Południowy Koncern Energetycznyn (PKE) kanssa Puolan suurimmasta voimalaitoksen
typpioksidipäästöjä vähentävästä hankkeesta. Sopimuksen arvo on 55 miljoonaa
euroa, ja hanke toteutetaan yhteistyössä Zakłady Remontowe Energetyki Katowicen
(ZRE Katowice) kanssa. 

Hanke sisältää kuuden kattilan modernisoinnin PKE:n Jaworzno III
-voimalaitosyksikössä. Tavoitteena on näin vähentää laitoksen
typpioksidipäästöjä noin 60 %:lla ja parantaa laitosten energiatehokkuutta EU:n
asettamien tavoitteiden mukaisesti. 

“PKE sitoutuu päästöjen vähentämiseen ja voimalaitosten energiatehokkuuden
parantamiseen esimerkillisesti. Tämä sopimus on tärkeä Fortumille ja myös suuri
virstanpylväs monien vuosien yhteistyössämme. Asennettavat polttimet ja
poltinjärjestelmä edustavat uuden sukupolven laitteistoa, ja niiden avulla
voidaan vastata typpioksidipäästöihin kohdistuneisiin tiukentuneisiin
vaatimuksiin,” toteaa johtaja Heikki Andersson Fortum Power Solutions
-yksiköstä. 

Hankkeessa Fortum huolehtii teknisistä ratkaisuista ja perusjärjestelmien
toimituksesta, kun taas ZRE Katowice on vastuussa puolalaisesta
toimitusosuudesta ja asennuksista. Projekti alkaa tänä vuonna ja päättyy
helmikuussa 2016. 

“Ilmastonmuutoksen torjuminen asettaa suuria vaatimuksia energiayhtiöille. Ei
liene kuitenkaan tarve perustella, miksi investoinnit ilmastomyötäisempiin
ratkaisuihin kannattavat. Energiayhtiönä meillä on tärkeä rooli
ympäristövaikutusten vähentämisessä ja toiminnallamme on suuri vaikutus myös
tulevien sukupolvien elämään,“ PKE:n johtaja Jan Kurp sanoo. 

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja: Heikki Andersson, johtaja, Fortum Power Solutions, puh. 050 453
4092 


Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava
energiayhtiö. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu
sekä voimalaitosten käyttö ja kunnossapito. Visiomme on olla ensiluokkainen
sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä. Vuonna 2009 Fortumin
liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 11 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä. 

Południowy Koncern Energetyczny SA (PKE) on osa Tauron Groupia. PKE:n osuus
puolalaisista sähkömarkkinasta on noin 14% ja lämmöntuotannosta 16%. Yhtiön
sähköntuotantokapasiteetti on 4 952.7 MW ja lämmöntuotantokapasiteetti 2077.7
MW.