Lehdistötiedote

Fortum suunnittelee tuulipuistoa Kalajoelle

08 kesäkuu 2010, 10:00

Fortum Power-divisioona Lehdistötiedote 8.6.2010

Fortum suunnittelee tuulipuistoa Kalajoelle

Fortum kehittää tuulivoimahanketta Kalajoelle, Pohjankylän ja Vasankarin
väliselle maa-alueelle. Alustavan suunnitelman mukaan alueelle sijoitettaisiin
30-50 teholtaan 2-6 megawatin tuulivoimalaa. Tuulipuiston vuotuinen tuotanto
vastaisi yli 15 000 sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutusta. 

Fortum on solminut maanvuokrasopimuksia alueella 450 hehtaarin edestä ja tutkii
vielä mahdollisuuksia laajentaa aluetta lisää. Esiselvityksen mukaan valittu
alue soveltuu sekä teknisesti että ympäristön kannalta hyvin
tuulivoimatuotantoon. 

Tarkempien tuuliolosuhteiden selvittämiseksi alueella on tarkoitus aloittaa
tuulimittaukset vielä tämän vuoden aikana. Samoin tänä vuonna aloitetaan
hankkeen edellyttämän osayleiskaavan laadinta yhdessä Kalajoen kaupungin
kanssa. Hankkeelle tehdään myös YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten
arviointi, mikäli yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus sellaista edellyttää. Alustavasti tuulivoimalat on
suunniteltu liitettävän sähköverkkoon Kalajoen sähköasemalla. 

Mikäli hanke osoittautuu jatkoselvityksissä toteuttamiskelpoiseksi, voitaisiin
tuulipuisto rakentaa aikaisintaan vuosina 2013-2014. 

Fortum, Power-divisioona
Viestintä

Lisätiedot:
Tuulivoimapäällikkö Jouni Tolonen, Fortum, puhelin 050 594 2261,
etunimi [piste] sukunimi [ät] fortum [piste] com 

Fortum ja tuulivoima
Fortumin tavoitteena on kasvattaa tuntuvasti tuulivoimatuotantoa vuoteen 2020
mennessä. Tuulivoima on yksi tärkeimmistä keinoista lisätä yhtiön
hiilidioksidipäästötöntä energiantuotantoa ja uusiutuvien energialähteiden
käyttöä. Fortumilla on suunnitteilla Suomessa maatuulihankkeita myös Kittilän
ja Sodankylän rajalla Kuolavaara-Keulakkopään alueella, Iissä, sekä Bergössä
Maalahdessa ja merituulihankkeita Maakrunnissa ja Pitkämatalassa Perämerellä.
Ruotsissa Fortum suunnittelee maatuulipuiston rakentamista Orsa Finnmarkin
alueelle Taalainmaalle.