Lehdistötiedote

Fortum käynnistää ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) korvaavan energiatuotantokapasiteetin rakentamisesta Naantalin voimalaitosalueelle

30 kesäkuu 2010, 14:00

Fortum Power and Heat Oy Lehdistötiedote 30.6.2010

Fortum käynnistää ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) korvaavan        
energiatuotantokapasiteetin rakentamisesta Naantalin voimalaitosalueelle    

Fortum Power and Heat Oy on käynnistämässä ympäristövaikutusten arviointi    
-prosessin (YVA) korvaavan energiatuotantokapasiteetin rakentamisesta Naantalin 
voimalaitosalueelle. Investointi voidaan toteuttaa joko Fortumin tai Turun   
Seudun Maakaasu ja Energia Oy:n (TSME) toimesta. Fortum omistaa TSME:stä 42,5%. 
Investointipäätös tehdään YVA-menettelyn jälkeen.                

Turun alueen energiatuotanto perustuu suurelta osin Naantalin          
kivihiilikäyttöisen voimalaitoksen tuottamaan lämpöön ja sähköön.        
Energiatuotannon turvaamiseksi käynnistyvän hankkeen pyrkimyksenä on lisätä   
biopolttoaineiden käyttöä Turun alueella ja vähentää CO2-päästöjä sekä vastata 
vuonna 2016 voimaan astuvan direktiivin mukaisiin kiristyviin          
päästövaatimuksiin.                               

Arvioinnissa otetaan huomioon eri vaihtoehtoja, joilla korvataan nykyistä    
kivihiilipohjaista tuotantoa ja haetaan joustavuutta eri polttoaineiden     
käyttömahdollisuuksiin. Selvitettäviä polttoaineita ovat kivihiilen lisäksi   
erilaiset biopolttoaineet, maakaasu, turve ja kierrätyspolttoaineet.      
Tavoitteena on jättää YVA-ohjelma yhteysviranomaiselle syyskuussa 2010. Koko  
YVA-menettely kestää noin vuoden.                        

YVA on lakisääteinen arviointimenettely, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa  
suunnitellun energiatuotantokapasiteetin rakentamisesta aiheutuvista      
ympäristövaikutuksista. YVA-menettelyn tavoitteena on myös lisätä voimalaitoksen
vaikutuspiirissä asuvien ja toimivien kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja
vaikuttaa hankkeen suunnitteluun. Osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan   
YVA-menettelyn kuluessa.                            

Fortum, Heat-divisioona                             
Viestintä 
                                   
Lisätietoja:                                  
Jouni Haikarainen, johtaja, puh. 040 709 5690                  
Satu Viranko, Naantalin voimalaitos, ympäristöpäällikkö, puh. 010 454 2423