Lehdistötiedote

Fortum ja TGC-1 juhlistavat 50-vuotista yhteistyötään

29 kesäkuu 2010, 14:41

Lehdistötiedote Fortum Oyj 29.06.2010

Fortum ja TGC-1 juhlistavat 50-vuotista yhteistyötään              

Fortum ja TGC-1 juhlivat tänään Svetogorskissa ja Imatralla yhteistä     
50-vuotista taivaltaan. Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula kiittelee jo    
puolivuosisataa kestänyttä sähköntuonnin, -tuotannon ja muun energiayhteistyön 
sujuvuutta.                                   

Ensimmäiset keskustelut sähkön tuonnista Venäjältä Suomeen käytiin 50 vuotta  
sitten. Vuonna 1960 Imatran Voima, Enso-Gutzeit ja Mashinoexport
allekirjoittivat sopimuksen, jonka myötä Lenenergo saattoi aloittaa
sähköntoimitukset Suomeen Svetogorskin ja Imatran vesivoimalaitosten välistä
110 kilovoltin yhdysjohtoa käyttäen. Sähkön toimituksia varten yksi
Svetogorskin laitoksen 25 megawatin (MW) koneista kytkettiin rinnan Suomen
verkkoon ja sähkön toimitukset alkoivat 22 MW:n teholla. Sähkönsiirtosopimusten
käytännön toteutuksesta vastasi Imatran Voima ja Lenenergo. 

Siirtoteho on Venäjän ja Suomen välillä kasvanut 50 vuodessa 1 300 MW:iin. Koko
vuosittainen Suomen tuonti on kasvanut noin 10:een terawattituntiin (TWh),
josta Fortumin osuus on noin 3 TWh. Yhteensä Suomeen on tähän päivään mennessä
tuotu Venäjältä sähköä noin 120 TWh, josta noin 80 TWh:a on tuotettu TGC-1:n 
laitoksissa. Vuosien saatossa yhteistyötä on sähköntuonnin ohella laajennettu  
myös muille alueille. Vuonna 1998 Fortum hankki osuuden Lenenergosta. Venäjän  
sähkösektorin reformin yhteydessä, vuonna 2006, Lenenergon tuotanto eriytettiin 
muista toiminnoista ja Fortum sai osuuden Pietarin, Karjalan ja Kuolan alueen  
sähkön- ja lämmöntuotantoyhtiö TGC-1:stä. Tänään Fortum on TGC-1:n toiseksi   
suurin omistaja hieman yli 25 %:n osuudellaan. Fortumin ja TGC-1:n yhteiset   
hankkeet ovat pitäneet sisällään muun muassa voimalaitosten käyttöä ja     
kunnossapitoa.                                 

”Suhteemme ja yhteistyömme on muutoksista huolimatta säilynyt koko ajan  
hyvänä ja vain tiivistynyt vuosien varrella. Mutkaton kanssakäynti rajan    
molemmin puolin on mahdollistanut positiivisen kehityksen”, Fortumin   
toimitusjohtaja Tapio Kuula toteaa.                       

Kasvumarkkina avaa mahdollisuuksia                       

Venäjällä teollisuuden ja rakentamisen vauhdikas elpyminen on lisännyt sähkön  
kysyntää ja taantumasta toipuminen on ollut nopeampaa moneen muuhun maahan   
verrattuna. Venäjästä onkin näiden mahdollisuuksien myötä tullut keskeinen   
markkina-alue Fortumille. TGC-1:n osuuden lisäksi Fortum on pääomistajana 95 %:n
osuudella Uralin ja Länsi-Siperian öljyn ja kaasuntuotantoalueilla toimivassa 
sähkön- ja lämmöntuotantoyhtiö OAO Fortumissa. Molemmissa yhtiöissä on     
meneillään mittavat investointiohjelmat, joilla pyritään kasvattamaan      
sähköntuotantokapasiteettia kasvavaa kysyntää silmällä pitäen. Sekä TGC-1 että 
OAO Fortum ovat tuotantoyhtiöitä, jotka myyvät tuottamansa sähkön        
tukkumarkkinoille ja muutamille suurasiakkaille. Venäjällä sähkön        
tukkumarkkinoita ollaan avaamassa kilpailulle. Heinäkuun 2010 alusta lähtien  
kilpailluilla markkinoilla myytävän sähkön osuus nousee 60 %:sta 80 %:iin, ja  
sähkön tukkumarkkinoiden odotetaan vapautuvan kokonaan vuoteen 2011 mennessä.  

Fortum Oyj                                   
Konserniviestintä                                

Lisätietoja:                                  
Pauliina Vuosio, johtaja, talousviestintä, puh. 050 453 2383