Lehdistötiedote

Fortum ja TGC-1 juhlistavat 50-vuotista yhteistyötään

29 kesäkuu 2010, 14:41

Lehdistötiedote
Fortum Oyj
29.06.2010

Fortum ja TGC-1 juhlistavat 50-vuotista yhteistyötään Fortum ja TGC-1 juhlivat tänään Svetogorskissa ja Imatralla yhteistä 50-vuotista taivaltaan. Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula kiittelee jo puolivuosisataa kestänyttä sähköntuonnin, -tuotannon ja muun energiayhteistyön sujuvuutta. Ensimmäiset keskustelut sähkön tuonnista Venäjältä Suomeen käytiin 50 vuotta sitten. Vuonna 1960 Imatran Voima, Enso-Gutzeit ja Mashinoexport allekirjoittivat sopimuksen, jonka myötä Lenenergo saattoi aloittaa sähköntoimitukset Suomeen Svetogorskin ja Imatran vesivoimalaitosten välistä 110 kilovoltin yhdysjohtoa käyttäen. Sähkön toimituksia varten yksi Svetogorskin laitoksen 25 megawatin (MW) koneista kytkettiin rinnan Suomen verkkoon ja sähkön toimitukset alkoivat 22 MW:n teholla. Sähkönsiirtosopimusten käytännön toteutuksesta vastasi Imatran Voima ja Lenenergo. Siirtoteho on Venäjän ja Suomen välillä kasvanut 50 vuodessa 1 300 MW:iin. Koko vuosittainen Suomen tuonti on kasvanut noin 10:een terawattituntiin (TWh), josta Fortumin osuus on noin 3 TWh. Yhteensä Suomeen on tähän päivään mennessä tuotu Venäjältä sähköä noin 120 TWh, josta noin 80 TWh:a on tuotettu TGC-1:n laitoksissa. Vuosien saatossa yhteistyötä on sähköntuonnin ohella laajennettu myös muille alueille. Vuonna 1998 Fortum hankki osuuden Lenenergosta. Venäjän sähkösektorin reformin yhteydessä, vuonna 2006, Lenenergon tuotanto eriytettiin muista toiminnoista ja Fortum sai osuuden Pietarin, Karjalan ja Kuolan alueen sähkön- ja lämmöntuotantoyhtiö TGC-1:stä. Tänään Fortum on TGC-1:n toiseksi suurin omistaja hieman yli 25 %:n osuudellaan. Fortumin ja TGC-1:n yhteiset hankkeet ovat pitäneet sisällään muun muassa voimalaitosten käyttöä ja kunnossapitoa. ”Suhteemme ja yhteistyömme on muutoksista huolimatta säilynyt koko ajan hyvänä ja vain tiivistynyt vuosien varrella. Mutkaton kanssakäynti rajan molemmin puolin on mahdollistanut positiivisen kehityksen”, Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula toteaa. Kasvumarkkina avaa mahdollisuuksia Venäjällä teollisuuden ja rakentamisen vauhdikas elpyminen on lisännyt sähkön kysyntää ja taantumasta toipuminen on ollut nopeampaa moneen muuhun maahan verrattuna. Venäjästä onkin näiden mahdollisuuksien myötä tullut keskeinen markkina-alue Fortumille. TGC-1:n osuuden lisäksi Fortum on pääomistajana 95 %:n osuudella Uralin ja Länsi-Siperian öljyn ja kaasuntuotantoalueilla toimivassa sähkön- ja lämmöntuotantoyhtiö OAO Fortumissa. Molemmissa yhtiöissä on meneillään mittavat investointiohjelmat, joilla pyritään kasvattamaan sähköntuotantokapasiteettia kasvavaa kysyntää silmällä pitäen. Sekä TGC-1 että OAO Fortum ovat tuotantoyhtiöitä, jotka myyvät tuottamansa sähkön tukkumarkkinoille ja muutamille suurasiakkaille. Venäjällä sähkön tukkumarkkinoita ollaan avaamassa kilpailulle. Heinäkuun 2010 alusta lähtien kilpailluilla markkinoilla myytävän sähkön osuus nousee 60 %:sta 80 %:iin, ja sähkön tukkumarkkinoiden odotetaan vapautuvan kokonaan vuoteen 2011 mennessä. Fortum Oyj Konserniviestintä Lisätietoja: Pauliina Vuosio, johtaja, talousviestintä, puh. 050 453 2383