Lehdistötiedote

Fortumilla kaikkien aikojen paras tulos työturvallisuudessa

18 toukokuu 2010, 13:00

Fortum Oyj Lehdistötiedote 18.5.2010

Fortumilla kaikkien aikojen paras tulos työturvallisuudessa           

Fortumin vuoden 2009 kestävän kehityksen tunnusluvut on julkaistu yhtiön    
verkkosivuilla: www.fortum.fi/kestavakehitys. Tärkeimpiä saavutuksia viime   
vuonna olivat työturvallisuustason parantaminen, kestävän kehityksen näkökulmien
vahvistuminen tavaran- ja palveluntoimittajien hallinnassa sekä toimet     
ilmastonmuutoksen hillinnässä.                         

Työturvallisuudessa Fortumin saavutti viime vuonna yhtiön historian parhaan   
tuloksen tapaturmataajuuden* ollessa 2,4 (2008: 4,3).              

"Fortumin tavoitteena on olla kestävän kehityksen edelläkävijä ja        
työturvallisuus on jo vuosien ajan ollut yksi painopisteistämme. Systemaattisen 
kehitystyön tuloksena turvallisuustasomme on parantunut huomattavasti, mistä  
voimme olla ylpeitä. Työ kuitenkin jatkuu edelleen ja tämän vuoden tavoitteemme 
on laskea tapaturmataajuus alle yhteen," kertoo Fortumin Kestävän kehityksen  
johtaja Ulla Rehell.                              

Ilmastoteot, hankintaketjun hallinta ja tuki yhteiskunnalle tärkeässä asemessa 

Fortumin tavoitteena olla yksi Euroopan vähäpäästöisimmistä energiayhtiöistä.  
Vuonna 2009 yhtiön sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt olivat 155 g/kWh, kun  
eurooppalaisten sähköntuottajien ominaispäästöjen keskiarvo viime vuosina on  
ollut n. 400 g/kWh. Uusiutuvien energialähteiden osuus oli sähköntuotannosta  
36 % ja lämmöntuotannosta 17 %. Kaikille pohjoismaisille asiakkaille myytiin  
CO2-päästötöntä sähköä ja Suomessa kotiasiakkaille 100 %:sti vesivoimalla    
tuotettua sähköä. Ruotsissa kaikki Fortum Enkel -asiakkaat saivat        
automaattisesti Bra Miljöval -merkittyä sähköä.                 

Kestävän kehityksen näkökulmat sisältävä toimintaohje tavaran- ja        
palveluntuottajille oli laajasti käytössä Pohjoismaissa ja ohje otettiin    
käyttöön myös Puolassa ja Baltian maissa. Hankinnoista, joiden yhteissumma oli 
2 442 miljoonaa euroa, noin 90 % tehtiin eurooppalaisilta toimittajilta.    

Fortum uudisti sponsorointiohjelmansa vuonna 2009 ja tuki yhteiskuntaa 1,8   
miljoonalla eurolla. Yhteistyöhankkeet keskittyivät lapsiin ja nuoriin sekä   
ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin                    

Fortum työllisti vuoden 2009 aikana keskimäärin 13 278 henkilöä ja maksoi    
palkkoja ja palkkioita 491 miljoonaa euroa. Veroja yhtiö maksoi 466 miljoonaa  
euroa ja osinkoja osakkeenomistajille 888 miljoonaa euroa. Osingoista yli 70 % 
maksettiin suomalaisille osakkeenomistajille.                  

Kaikki Fortum vuoden 2009 kestävän kehityksen tunnusluvut löytyvät osoitteessa 
www.fortum.fi/kestavakehitys.  
                        
Lisätietoja uudesta sponsorointiohjelmasta ja -kohteista sivuilta:       
http://www.fortum.fi/document.asp?path=14020;14028;14029;14055;14244;14248;30667

Lisätietoja kotiasiakkaiden ympäristöedusta Suomessa sivulta:          
http://www.fortum.fi/productchannel.asp?path=14020;14028;31772;31773;31781;31792
;50040 
                                    
Lisätietoja kotiasiakkaiden ympäristöedusta Ruotsissa sivulta (vain ruotsiksi): 
http://www.fortum.se/document.asp?path=19923;22344;22361;22315;24356;22952;22974
;39326                                     

Lisätietoja:                                  
Ulla Rehell, Vice President, Sustainability                   
puh. 010 45 29251, ulla [piste] rehell [ät] fortum [piste] com 

* Tapaturmataajuusluku ilmaisee vähintään yhden päivän sairauslomaan johtaneiden
tapaturmien määrän miljoonaa työtuntia kohden.